1113

C# Programlama Dersleri: En Baştan Adım Adım Öğren

Bölüm Özeti

C# ve .Net Framework Bölüm Özeti1. C# ve .Net Framework Nedir ?

C#, Microsoft firmasının geliştirdiği ve bir çok alanda uygulama geliştirebileceğimiz popüler bir programlama dilidir.

.Net ise uygulama geliştirmek için gereken bir framework’dür.Yani Microsoft ‘un yazılım geliştirmek için oluşturmuş olduğu kod kütüphanesi olarak adlandırılabilir.

.Net framework içerisinde kullandığımız tek dil C# değildir. Örneğin; Visual Basic, C++ ya da F# dillerini de kullanabiliriz.

.Net temel olarak 2 ana bileşenden oluşur. CLR (Common Language Runtime) ve Class Library yani Sınıf Kütüphanesi.

Bilgisayarların yani işlemcilerin anlayacağı tek yapı makine kodudur. Dolayısıyla her yazılan kodu direk makine koduna çevirmek her programın her sistemde çalışmasını engelleyen bir durumdur. Dolayısıyla yazdığımız kodları direk makine koduna çevirmektense bunu önce bir IL (Intermedia Language) yani ara dile çevirmek mantıklı olandır. 

Daha sonra istediğimiz sistemde bu IL kodunu makine koduna çevirip kullanabiliriz bu işlemi yöneten yapı ise CLR yapısıdır.Aynen Java programlarını bilgisayarlarda ya da telefonlarda çalıştırmak için indirdiğimiz Java Runtime yapısıdır.

.Net Framework içerisinde yazdığımız her kod (IL) ara koda çevrildiğinden dolayı kodumuzu .Net içindeki hangi programlama diliyle yazdığımız bir önemi yok sonuçta Visual Basic de kullansak C# da kullansak her durumda derleyici kodumuzu IL koduna çevirecektir.

2. Visual Studio Kurulumu için gereken link aşağıdadır ;

  https://www.visualstudio.com/tr/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community&rel=15

3. Yorum Satırları 

Yorum satırları yazdığımız kodlar içine yorum eklememize yarar. Programımız derlendiği zaman programın bir parçası olmazlar.

Tek satırlık yorumlar için // işaretlerini kullanırız. 

Yorum satırlarımız bir satırdan fazla ise ; /*    */   işaretlerini kullanırız.