1398

Sıfırdan İleri Seviye Modern Javascript Dersleri ES7+

DOM Nedir ?

Javascript' de DOM Nedir Ve Nasıl ÇalışırJavascript'in tarayıcı tarafında nasıl çalıştığını anlamak için öncelikle DOM (Document Object Model) yapsını bilmemiz lazım.

DOM , HTM L, JS gibi diller arasında iletişimi kurmasını sağlayan bir hiyerarşi sistemi denebilir.

Document elemanı taryıcılardaki window objesinin alt elemanıdır. Document taryıcının iskeleti diyebiliriz.

Yukarıdaki resimde <html> root (ana) element iken <head> <body> <title> <h1> <a> ise <html> elementinin alt elemanları diyebiliriz ve her bir elementin kendine has  text (yazı) elemanları vardır. Her bir elemanın bir Attribut (Özelliği) olabilir.

Document objesinin bize sağladı fonksiyonlar var peki bu fonksiyonlar bizim ne işmize yarıyacak. Örnek vericek olursak Javascript ile document objesine ulaşıyoruz ve document objesi içerisindeki istediğimiz bir elemanın bilgilerini değiştirebilir veya içindeki veriyi alabiliriz.