2398

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

Javascript Değişkenler

Javascript dersleri serimizin bu dersinde javascript değişkenler nasıl kullanılır?Javascript programlarımızda geçici olarak veri saklamak için oluşturduğumuz alanlara değişken denir.

Javascript dersleri video eğitimi için tıklayınız.

Javascript dersleri yazılı dökümanlar için tıklayınız.

var x = 10;
var y = 20;
var z = x + y;
var k;

consolo.log(x);  // 10
consolo.log(y);  // 20
consolo.log(z);  // 30
consolo.log(k);  // undefined

Tanımlamış olduğumuz a,b ve z değişkenleri bellekte tanımlanan geçici alanlardır.

k değişkenine bir değer ataması yapmadığımızdan dolayı undefined değere sahip olur.

Bir değişken tanımlamak için var, let ve const anahtar kelimelerini kullanıyoruz.

** let ve const kullanımı Javascript ES6 versiyonunu ilgilendiyor bu yüzden let ve const kullanımını kursun ilerleyen derlerinde öğreneceğiz.

Örneğin;

var name;

Değişkenleri var komutuyla tanımladıktan sonra içlerine değer ataması yapıyoruz ve en sona ; (noktalı virgül) eklememiz gerekiyor.

Örneğin;

var name = "Çınar";

Değişkenlere sözel bir atama (string) işlemi yaparken tek tırnak ya da çift tırnak kullanabiliriz.

var name = "Çınar";
var surname = 'Turan';

Değişkenlere sayısal bir atama yaparken tırnak kullanmamamız gerekiyor. Aksi halde string bir değişken tanımlaması yapmış oluruz.

var a = 50; // sayısal olarak 50 değeri tanımladık
var b = "50"; // sözel (string) olarak 50 değeri tanımladık.
var toplam = a + b; // a + b' nin sonucu 5050 olur.

eğer ki; a + b' nin sonucunun 100 olmasını istiyorsak bu durumda b değişkenini de sayısal olarak tanımlamamız gerekiyor yani tırnak kullanmadan değişken tanımlamamız lazım.

var a = 50; 
var b = 50;
var toplam = a + b; 

Bu durumda toplam değişkeninin içeriği 100 olur.

Değişken içerisinde var olan bir değeri yeni bir atamayla değiştirebiliriz.

var x = 10; // x içinde 10 değeri var.
var y = 20; // y içinde 20 değeri var.
x = 30; // x içinde bulunan 10 değeri silinir ve 30 değeri aktarılır.

Değişken isimlerini seçerken belli kurallara uymamız gerekiyor;

* Değişken isimleri rakam ile başlayamaz.   

 var 1yas; => hatalı
 var yas1; => geçerli
 var _yas; => geçerli

* Komut isimleriyle tanımlama yapılamaz. 

Örneğin if ya da switch kelimesi değişken ismi olamaz.

* Büyük küçük harf duyarlılığı vardır.

var firstName = 'Sadık';
var FirstName = 'Çınar';

Burada tanımlanan 2 farklı değişken vardır.

* Değişken isimlerinde türkçe karakter kullanmamalıyız.   


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş