2422

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

Atama Operatörleri

.Net Core Assignment OperatorsAtama Operatörleri (Assignment Operators)

Atama operatörleri, tanımladığımız değişkenlere değer atamak için kullanılır. C# geliştiricide genellikle atama operatörü kullanılır.(=, +=, -=, *=, /= ,%=)

" = " operatörü : Sağdaki değeri soldaki değere atamak için kullanılır.  (x=7)

int x= 7;
Console.WriteLine(x);

Uygulamayı çalıştırdığımızda karşımıza çıkan sonuç "7" dir.

" += " operatörü : Atanan değerler toplanır. Ve çıkan sonuca eşitlenir. (x=x+2)

int x =6;
x += 2;
Console.WriteLine(x);

Sonuç "8" olur.

" -= "operatörü :Değerler çıkarılır.Ve sonuca eşitlenir. (x=x-15)

int x = 20;
x -= 15;
Console.WriteLine(x);

Sonuç "5" olarak karşımıza çıkar.

" *= " operatörü :Değerler çarpılır Ve sonuca yazılır. (x=x*3)

int x = 4;
x *= 3;
Console.WriteLine(x);  

Karşımıza çıkan sonuç "12" dir.

" /= " operatörü :Değerler birbirine bölünür ve çıkan sonuca eşitlenir. (x=x/2)

int x= 6;
x /= 2;
Console.WriteLine(x);  

Sonuç "3" olur.

" %= "operatörü :Değerlerin bölümünden kalan sonuca eşitlenir. (x=x%2)

int x = 7;
x %= 2;
Console.WriteLine(x); 

Sonuç "1" olur.


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş