2419

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

C# Dizi Metodları

.Net Core Array MethodsArray Methods

 5 elemanlı isimler dizisini ele alalım.

string [] isimler = {"Ahmet", "Çınar", "Ada", "Yiğit", "Sena"};

=> "SetValue( )"  ile atamak istediğiniz değeri parantez içine yazıp örneğin 0. index'e atamak istediğimizde

isimler.SetValue("Ali",0);

şeklinde yazıp uygulamayı çalıştırdığımız da karşımıza "Ahmet" bilgisi yerine "Ali" bilgisi çıkar.

 

=> Dizi içerisinde bir elemanın index numarasını bulmak istiyorsak "Array.IndexOf( )" ile yapmamız gereken parantez içine aramak istediğiniz değeri verebiliriz.

Console.WriteLine [Array.IndexOf(isimler,"Çınar"));

Uygulamayı çalıştırdığımız da karşımıza kaçıncı sırada olduğunu belirtir.

 

=>Dizi içerisinde kaç eleman olduğunu öğrenmek istediğimizde "Length" özelliği ile aratırsak 

Console.WritwLine (isimler.Length);

"5" bilgisi karşımıza çıkar.

 

=>"Array.Sort(isimler)"; metodu ise diziyi alfabetik sıraya göre dizer.

Console.WriteLine (isimler.GetValue(0);

Örneğin; isimler dizisinin 0. index'ini ekrana yazdırırsak karşımıza "Ahmet" bilgisi yerine "Ada" bilgisi karşımıza gelir.

 

=>"Array.Reverse( )" ile alfabetik olarak sıralanmış diziyi ters çevirir.

"Ada" bilgisi başta olması gerekirken "Reverse" metoduyla "Yiğit" bilgisiyle başlar.

 

=>Dizi içerisinden eleman silmek için "Array.Clear( )" metodunu kullanabilirsiz.

Örneğin; Array.Clear(isimler,0,2); yazıp uygulamayı çalıştırdığımız da isimler dizisinin 0. indexinden itibaren 2 eleman sileriz.

 

=> "Foreach Döngüsü" bir dizide ki ögeler arasında döngü yapmak için kullanılır.

foreach ( değişken adı  in  dizi adı)

"foreach" dizi içerisinde ki biilgileri alt alta sıralar.


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş