2436

Sıfırdan Uygulamalı SQL Veri Tabanı Dersleri: MySQL & MsSQL

SQL Veritabanı

SQL Veritabanı

SQL Veritabanı

Verilerin tablolarda satır ve sütun şeklinde saklandığı ilişkisel veritabanı türüdür. 

  • Bir veritabanı birden fazla tablo içerebilir. 
  • Her tablonun kolon başlıkları vardır. Örneğin id, urun_adi, fiyat
  • Her satır bir kayıt olarak adlandırılır.
  • Bir veri bir ya da birden fazla tabloda saklanabilir. Buna ilişkisel veritabanı denir.
  • SQL sorgulama dili kullanılır.

 

Örneğimizde öğrenci bilgileri ile sınıf bilgileri ayrı tabloda tanımlandı. Bir öğrencinin ad, soyad ve sınıf bilgisini istediğimizde bu bilgileri birbiriyle ilişkili olan 2 tablodan almamız gerekir.

SQL Sorgulama Dili

SQL veritabanları SQL sorgulama dilini destekler. Verileri sql desteği olmayan bir uygulamada da örneğin excel uygulamasında da saklayabiliriz. Ancak verileri veritabanından almak istediğimizde kullanabileceğimiz bir sorgulama dili yoktur. Dolayısıyla sadece 1 ürün almak bile istesek excel dosyasını uygulamaya olduğu gibi getirip içerisinden bu ürünü almamız gerekir. Ancak sql sayesinde tüm kayıtları uygulamaya getirip içinden 1 ürün almak yerine sadece 1 ürünü uygulamaya taşımak mantıklı olandır.

SQL ile kayıt ekleme, kayıt güncelleme, kayıt silme ve kayıt getirme sorgularını yazarız ve sql veritabanı bu sql sorgularını anlar ve görevi yerine getirir.

SQL Veritabanı Tasarımı

SQL veritabanı tasarımında veri tekrarı yapmamak, performanslı hatasız bir sql sorgusu oluşturabilmek için sql tablo tasarımını düzgün bir şekilde yapıyor olmamız gerekir.