1021

C# Kursu: Yeni Başlayanlar için C# Programlama Dersleri

Uygulama Soruları

Uygulama Soru Cevapları

1. Girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan algoritma ve akış şeması.

 

2. 1-100 arasındaki sayıların toplamını bulan algoritma şemasını hazırlayınız.

 

 

3- Kullanıcıdan 2 yazılı 1 sözlü notunu 100 üzerinden aldıktan sonra ortalama hesaplatın. Bu ortalamaya göre 5 üzerinden notunu kullanıcıya bildiriniz.

   Not aralıkları :  (0 - 24 = 0) (25 - 44 = 1) (45 - 54 = 2) (55 - 69 = 3) (70 - 84 = 4) (85 - 100 = 5)

 

 

4- Faktöriyel hesabı yapan  algoritma şemasını hazırlayınız.