2478

Node.js ile Sıfırdan İleri Seviye Web Geliştirme

MySQL Tablo Ekleme

Node.js dersleri serimizin bu bölümünde node.js ile mysql veri tabanına yeni bir tablo eklemeyi öğrenelim.

MySQL Tablo Ekleme

MySQL veri tabanı tablosu oluşturmak için "CREATE TABLE" sql komutunu kullanıyoruz.

var mysql = require('mysql2');

var connection = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 user: "root",
 password: "sadik123"
});

connection.connect(function(err) {
 if (err) { console.log(err); }
 console.log("Mysql bağlantısı oluşturuldu.");

 var sql = "CREATE TABLE blogs (baslik VARCHAR(255), aciklama VARCHAR(255))";
  connection.query(sql, function (err, result) {
    if (err) { console.log(err); }
    console.log("Tablo oluşturuldu.");
  });

});

Projemizi node index.js ile çalıştırdığımızda aşağıdaki mesajları alırız.

Mysql bağlantısı oluşturuldu.
Tablo Oluşturuldu.

Veri tabanımıza blogs isminde bir tablo eklenir. Tablomuz baslik ve aciklama isminde 2 kolona sahiptir.

Birincil Anahtar (Primary Key)

Sql veri tabanı tablolarında her kaydı birbirinden ayırmak için id yani bir kimlik numarası kullanılır.

Tablomuzu birincil anahtarla oluşturmak için aşağıdaki sql sorgunu eklemelisiniz.

AUTO_INCREMENT ile blogs tablosuna eklenen her kayıt için id numarası artan şekilde otomatik verilecektir.

var mysql = require('mysql2');

var connection = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 user: "root",
 password: "sadik123"
});

connection.connect(function(err) {
 if (err) { console.log(err); }
 console.log("Mysql bağlantısı oluşturuldu.");

 var sql = "CREATE TABLE blogs (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, baslik VARCHAR(255), aciklama VARCHAR(255))";
  connection.query(sql, function (err, result) {
    if (err) { console.log(err); }
    console.log("Tablo oluşturuldu.");
  });

});

Eğer blogs tablosunu zaten oluşturduysanız bu durumda CREATE TABLE yerine ALTER TABLE komutu ile tabloyu güncellemelisiniz.

Tablo Güncelleme (ALTER TABLE)

Var olan bir sql tablosunu güncellemek için ALTER TABLE komutunu kullanabilirsiniz.

var mysql = require('mysql2');

var connection = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 user: "root",
 password: "sadik123"
});

connection.connect(function(err) {
 if (err) { console.log(err); }
 console.log("Mysql bağlantısı oluşturuldu.");

 var sql = "ALTER TABLE blogs ADD COLUMN id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY";
  connection.query(sql, function (err, result) {
    if (err) { console.log(err); }
    console.log("Tablo güncellendi.");
  });

});