2477

Node.js ile Sıfırdan İleri Seviye Web Geliştirme

MySQL Veri Tabanı Ekleme

Node.js dersleri serimizin bu bölümünde node.js ile mysql veri tabanı nasıl oluştururuz, öğrenelim.

MySQL Veri Tabanı Ekleme

Node.js ile Mysql veri tabanı eklemek için workbench arayüz uygulamasını kullanabilirsiniz ancak bu aşamada biz node.js uygulamasından yeni bir veri tabanını ekliyor olacağız. Bu yüzden "CREATE DATABASE" sql script' ini kullanacağız.

var mysql = require('mysql2');

var connection = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 user: "root",
 password: "sadik123"
});

connection.connect(function(err) {
 if (err) { console.log(err); }
 console.log("Mysql bağlantısı oluşturuldu.");

 connection.query("CREATE DATABASE node_db", function (err, result) {
  if (err) { console.log(err); }
  console.log("Veri tabanı eklendi.");
 });

});

connection nesnesi üzerinden query() metodu ile her hangi bir sql script' ini mysql servisine gönderebiliriz. 

"CREATE DATABASE node_db" script' i çalışıtırılır eğer bir hata varsa hata console' a yazdırılır eğer hata yoksa "Veri tabanı eklendi." mesajını console' da görürüz.

MySQL Workbench uygulamasından oluşan veri tabanını görüntüleyebilirsiniz.