2471

Node.js ile Sıfırdan İleri Seviye Web Geliştirme

Routing Request

Node.js dersleri serimizin bu bölümünde node.js uygulamasına gelen bir talebi nasıl yönlendiririz, öğrenelim.

Routing Requests

Bir önceki dersimizde node.js uygulamasına gelen request talebi ve talep sonucunda üretilen http response nesnesini inceledik. 

Bu dersimizde ise gönderilen request nesnesine göre talepleri istenilen kaynağa yönlendirelim.

var server = http.createServer((request, response) => {

  response.write("<h1>anasayfa</h1>");
  response.write("<p>urunler</p>");

  response.end();
});

Burada yapılan talebin ne olduğuna bakmadan her talep için aynı içeriği response ile kullanıcıya gönderiyoruz ve en sonda da end() metodu ile http request-response sürecini sonlandırıyoruz.

var server = http.createServer((request, response) => {
  
  if(request.url == '/') {
    response.write("<h1>Anasayfa</h1>"); 
     response.end();
  }
  else if(request.url == "/urunler") {
    response.write("<h1>Ürün Listesi</h1>");
    response.end();
  } else {
    response.write("<h1>Kaynak bulunamadı</h1>");
    response.end();
  }

});

Bu şekilde request nesnesini url özelliğini kontrol ederek kullanıcıları farklı kaynaklara yönlendirebiliriz.

* localhost:3000/             : Yapılan talep sonucunda ekrana "Anasayfa yazar"

* localhost:3000/urunler  : Yapılan talep sonucunda ekrana "Ürün Listesi" yazar

* localhost:3000/abc       : Yapılan talep sonucunda ekrana "abc" yazar. abc yerine her hangi bir değer gelebilir.