2482

Php ile Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama Kursu

Php Değişkenler

Php' de değişkenleri nasıl tanımlarız öğrenelim.

Php Değişkenler

Değişkenleri geçici veri depolamak için kullanırız. Örneğin kullanıcıdan alınan email bilgisini geçici olarak $email isimli değişken içerisinde saklayabiliriz.

Php' de değişken isimlerinin başına mutlaka $ işareti eklememiz gerekir ve en sonda da ";" eklenmelidir. 

<?php
 $mesaj = "Merhaba Php";
 $sayi1 = 5;
 $sayi2 = 10.5;
?>

$mesaj, $sayi1 ve $sayi2 değişkenleri içerisine geçici olarak sağ tarafta belirtilen değerler atanmaktadır.

Aynı isimli değişkene farklı değer ataması yapılabilir.

<?php
 $mesaj = "Merhaba Php";
 $mesaj = "Selam Php";
 echo $mesaj;
?>

$mesaj değişkenine en son atanan değer ekrana yazılır. Ekran çıktısı "Selam Php" olacaktır.

Değişkenleri Ekranda Yazdırma

Değişken içeriklerini ekranda yazdırmak için echo komutunu kullanıyoruz.

<?php
 $ad= "Sadık";  
  $soyad= "Turan";
 echo "Merhaba, ".$ad." ".$soyad;
?>

Ekran çıktısı Merhaba, Sadık Turan olacaktır. "." operatörüyle string birleştirme yapıyoruz. 

Alternatif olarak aşağıdaki kullanımı da yapabiliriz. Bu durumda string birleştirmeyle uğraşmamıza gerek kalmaz. 

<?php
 $ad= "Sadık";  
  $soyad= "Turan";
 echo "Merhaba, {$ad} {$soyad}";
?>

Ekran çıktısı Merhaba, Sadık Turan olacaktır. 

<?php
 $sayi1 = 10;
 $sayi2 = 20;
 echo $sayi1.$sayi2;
?>

"." operatörüyle değişken içeriklerini string olarak birleştirebiliriz ve ekran çıktısı 1020 olacaktır.

<?php
 $sayi1 = 10;
 $sayi2 = 20;
 echo $sayi1 + $sayi2;
?>

Matematiksel olarak "+" operatörüyle toplayıp ekrana yazdırabiliriz. Ekran çıktısı 30 olacaktır. 

Değişken Tanımlama Kuralları

** Değişken isimlerinde boşluk karakteri bulunmaz. Boşluk yerine "_" karakteri kullanılabilir.

Örneğin; $ad_soyad = "Sadık Turan";

** Değişken isimleri sayı ile başlayamaz ancak sayı içerebilir.

Örneğin; $sayi1 = 10;

** Değişkenler case-sensitive yani harf duyarlılığına sahiptir. $adsoyad ile $Adsoyad değişken isimleri birbirinden farklı değişkenlerdir.

** Değişken isimleri php de kullanılan komutlardan oluşmamalıdır.