2485

Php ile Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama Kursu

Php Numbers

Php sayı veri türlerini tam sayılar (integer), ondalıklı sayılar (float) olarak değerlendirebiliriz.

Tırnak kullanmadan yapacağınız bir veri atamasıyla Php sayı veri türü tanımlarız.

gettype() fonksiyonuyla veri tipini kontrol ederiz.

<?php
 $dogumTarihi = 2000;
 echo gettype($dogumTarihi);
?> 

Ekrana integer bilgisi yazar. Eğer "2000" atamasını yaparsanız ekrana string bilgisi yazacaktır.

PHP Integer

Tam sayıları ifade eder. 

<?php
 echo gettype(10);
?> 

PHP_INT_MAX: Int verinin alabileceği maksimum değer.

PHP_INT_MIN: Int verinin alabileceği minimum değer.

PHP_INT_SIZE: Int verinin kaç byte kapladığı bilgi.

<?php
 echo PHP_INT_MAX."<br>"; 
 echo PHP_INT_MIN."<br>";
 echo PHP_INT_SIZE."<br>";
?> 

Ekran çıktısı;

9223372036854775807
-9223372036854775808
8

is_int() ya da is_integer() fonksiyonlarıyla bir değerin int olma durumunu kontrol edebiliriz.

<?php
 echo var_dump(is_int(10))."<br>";
 echo var_dump(is_integer(10))."<br>";
 echo var_dump(is_integer("10"))."<br>";
?> 

Ekran çıktısı;

bool(true)
bool(true)
bool(false)

PHP Floats

Ondalıklı sayıları ifade eder.

<?php
 echo gettype(10.2);
?> 

Ekranda "double" yazar. 

PHP_FLOAT_MAX: Float bilginin alabileceği maksimum değer.

PHP_FLOAT_MIN: Float bilginin alabileceği minimum değer.

PHP_FLOAT_SIZE: Float bilginin kaç byte kapladığı bilgi.

<?php
 echo PHP_FLOAT_MAX."<br>"; 
 echo PHP_FLOAT_MIN."<br>";
 echo PHP_FLOAT_SIZE."<br>";
?> 

is_float() ya da is_double() fonksiyonlarıyla bir değerin float olma durumunu kontrol edebiliriz.

<?php
 echo var_dump(is_float(10.2))."<br>";
 echo var_dump(is_double(10.2))."<br>";
 echo var_dump(is_float("10.2"))."<br>";
?> 

Ekran çıktısı

bool(true)
bool(true)
bool(false)