2484

Php ile Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama Kursu

Php Strings

Php string veri türü karakter dizilerini ifade eder.

<?php
  $str = "Merhaba PHP";
  echo $str;
?>

Örneğimizde "Merhaba PHP" karakterlerini ekrana yazdırırız. 

Tek tırnak (' ') ya da çift tırnak (" ") kullanılabilir.

Karakterlerin her birine indis nurarasıyla ulaşabiliriz. Sol baştaki ilk karakter 0. indis numarasına sahiptir.

<?php
  $str = "Merhaba PHP";
  echo $str[0]; // M
  echo $str[1]; // e
  echo $str[10]; // P
?>

Php String Fonksiyonları

String bir veri için önceden tanımlanmış bazı yardımcı string fonksiyonları mevcuttur. 

strlen() Fonksiyonu

Parametre ile gönderilen string verinin kaç karakterli olduğunu bulur.

<?php
  echo strlen("Merhaba PHP");
?>

Ekrana 11 yazar.

str_word_count() Fonksiyonu

Parametre ile gönderilen string verinin kaç kelimeden oluştuğunu bulur.

<?php
 echo str_word_count("Merhaba PHP");
?> 

Ekrana 2 yazar.

strpos() Fonksiyonu

strpos() fonksiyonuna ilk parametre olarak gönderilen string içerisinde ikinci parametre olarak gönderilen string aranır. Eğer string veri bulunursa aranan string verinin ilk karakterinin indis numarası döndürülür eğer bulamazsa False bilgi gönderilir.

<?php
 echo strpos("Merhaba PHP", "PHP");
?> 

Ekrana 8 yazar.

str_replace() Fonksiyonu

str_replace() fonksiyonu ile bir string içerisinde istenen karakter ya da karakterler güncellenir.

<?php
 echo str_replace("PHP", "Javascript", "Hello PHP");
?> 

"Hello PHP" içerisinde PHP karakterleri aranır ve yerine Javascript bilgisi yazdırılır. Ekran çıktısı "Hello Javascript" olur. 

substr() Fonksiyonu

substr() fonksiyonu ile bir string verinin istenilen bölümü alınır.

<?php
 echo substr("Merhaba PHP",8);
?>

8.karakterden itibaren tüm karakterleri alır ve ekrana "PHP" yazar.

substr() fonksiyonuna gönderilen 3.parametreyle kaç karakter seçileceğini belirtebiliriz.

<?php
 echo substr("Merhaba PHP",0,7);
?>

0. karakterden başlar 7 karakter alır ve ekrana "Merhaba" yazar.

PHP string fonksiyonlarından bazıları gördük ancak ihtiyaç halinde kullanabilecek olduğunuz tüm String Fonksiyonlarına bu linkten erişebilirsiniz.

https://www.w3schools.com/php/php_ref_string.asp