2494

Php ile Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama Kursu

Php While Döngüsü

Php' de bir koşula bağlı olarak bir kod parçasını while döngüsünü kullanarak işletebiliriz.

Kullanım Şekli

while (koşul) {
 // çalıştırılacak kodlar.
}

While döngüsünde belirtilen koşul doğru (true) olduğu sürece blok içerisindeki kodlar işletilir eğer koşul false değer üretirse while döngüsünden çıkılır.

$i = 1;

while ($i <= 5) {
  echo $i . "<br>";
  i += 1;
}

// 1
// 2
// 3
// 4
// 5

i değerini başlangıçta 1 ' den başlatarak 5' e eşit ya da küçük olup olmadığını kontrol ediyoruz.

Eğer i değeri 6 değerine gelirse while döngüsünün koşulu false değer üreteceğinden dolayı döngü biter.

Her döngü bloğu çalıştırıldığında i değerinin 1 arttırıldığına dikkat ediniz aksi halde sonsuz döngüye gireriz ve uygulama hata ile sonlanır.

Örnek

<?php

  $i = 1;
  $toplam = 0;

  while($i <= 100) {
    $toplam += $i;
    $i += 1;
  }

  echo $toplam;

?>

Örneğimizde $i değişkenini 0' dan başlatıp 100' e kadar arttırıyoruz ve bu durumda while döngüsü 100 kere işletiliyor.

Her döngü turunda gelen $i değerini $toplam değişkeni içerisinde topluyoruz.

Döngü bittiğinde ekrana $toplam değerini yazdırıyoruz.

Php do-while Döngüsü

do-while döngüsü, while döngüsünden farklı olarak her durumda en az bir kere işletilir ve sonraki döngü turu için koşul bloğun sonunda kontrol edilir.

Kullanım Şekli

do {
 çalıştırılacak kodlar.
} while (koşul);

Örnek:

<?php
 $x = 1;

 do {
  echo $x . "<br>";
  $x++;
 } while ($x <= 5);
?>

Döngü koşuluna en sonda bakıldığından dolayı döngü en az bir kere işletilir ancak sonraki döngü turları için koşulun yani $x 'in 5' e eşit ya da küçük olma durumu bize true bilgisini göndermelidir ki sonraki döngü turu işletilsin.