2483

Php ile Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama Kursu

Php Veri Türleri

Php' de kullanabilecek olduğumuz Php veri türleri nelerdir, öğrenelim.

Php Veri Türleri

Php değişkenlerine atadığımız veri türüne göre verip tipleri tanımlanır.

Php ile tanımlanan veri tipleri şu şekildedir;

 • String
 • Integer
 • Double
 • Boolean
 • Array
 • Object
 • Null

Php Strings

Metinsel olarak tanımlanan veri tipleridir. 

Tek ya da çift tırnak kullanılabilir.

gettype() metodu ile belirtilen verinin tipini öğrenebiliriz.

Örnek;

<?php
 $urunAdi = "Samsung S23";
 $urunId = '12345';
 echo gettype($urunAdi)."<br>";
 echo gettype($urunId)."<br>";
?>

Ekran çıktısı;

string
string

Php Integers

Tam sayı tutan veri tipidir.

Tırnak kullanılmaz.

Örnek;

<?php
 $dogumTarihi = 2000; 
 echo gettype($dogumTarihi)."<br>";
 echo 2023 - $dogumTarihi."<br>";
?>

Ekran çıktısı;

integer

23

Php Double

Ondalıklı sayı tutan veri tipidir.

Tırnak kullanılmaz.

Ondalıklı sayı ataması yapılır.

<?php 
 $urunFiyati = 100;
 $kdvOrani = 0.18;
 echo gettype($kdvOrani)."<br>";
 echo $urunFiyati * $kdvOrani." TL";
?> 

Ekran çıktısı;

double
18 TL

Php Boolean

True ya da False değer tutan veri tipidir. Bir durumun doğru ya da yanlış olduğu bilgisini tutar.

Örneğin bir ürünün satışta olup olmadığını tutar.

Örneğin;

<?php 
 $satistami=true;
 $onay=false;
 echo gettype($satistami)."<br>";
 echo gettype($onay)."<br>";
?> 

Ekran çıktısı;

boolean

boolean

Array, Object ve Null veri tipleri ayrı dersler içerisinde işlenecektir.