2489

Php ile Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama Kursu

Php if/else

Php' de koşula göre farklı kod bloklarını if/else kullanarak çalıştırabiliriz.

Php if Bloğu

if bloğu ile tanımladığımız koşul eğer doğru yani true bilgi üretiyorsa if bloğu kapsamındaki kodlar işletilir eğer false üretirse işletilmez.

if (koşul) {
 // koşul true ürettiğinde çalışacak kodlar burada tanımlanır.
}

Örnek

$saat = 10;

if ($saat < 11) {
  echo "günaydın";
}

$saat değişkeni 11' den az olduğu sürece ($saat<11) karşılaştırması bize true getireceğinden dolayı ekranda günaydın yazısını görürüz.

Php else Bloğu

if bloğunun true değer üretmediği durumda da bazı kodları çalıştırmak isteyebiliriz bu durumda else bloğunu kullanmalıyız.

if (koşul) {
 // koşul true ürettiğinde çalışacak kodlar burada tanımlanır.
} else {
 // koşul false ürettiğinde çalışacak kodlar burada tanımlanır.
}

Örnek

$saat = 13;

if ($saat < 11) {
  echo "günaydın";
} else {
  echo "iyi günler";
}

$saat değeri 11' den az olmadığı için koşul bize false üretir ve ekranda iyi günler yazısını görürüz.

Php elseif Bloğu

Bazen de bir koşula bağlı olarak farklı farklı koşullu durumlar üretmek isteyebiliriz. Bu durumda php elseif bloğunu kullanarak ekstra sorular sorma imkanına sahip oluruz.

if (kosul1) {
 // koşul 1 true ürettiğinde çalışır.
} elseif (kosul2) {
 // kosul1 false olduğunda koşul2 ' e bakılır. koşul2 true ise çalışır.
} else {
 // koşul1 ve koşul2 false ürettiğinde çalışır.
}

Örnek

$saat = 10;

if ($saat < 11) {
  echo "günaydın";
} elseif ($saat < 18) {
 echo "iyi günler.";
} else {
 echo "iyi akşamlar.";
}

Eğer saat 11' den küçükse ilk koşul çalışır ve ekrana günaydın yazar.

Eğer saat 18' den küçük ancak 11' den büyükse ekrana iyi günler yazar.

İki koşulun gerçekleşmediği durumlarda ise else bloğu çalışır.

** else if bloğunu aşağıya doğru arttırabiliriz.

Php if/else Örneği

$username = "admin";
$password = "1234";

if($username != "admin") {
  echo "kullanıcı adı yanlış";
} elseif ($password != "1234") {
  echo "parola yanlış";
} else {
  echo "Merhaba PHP";
}

Örneğimizde yukarıdan aşağıya doğru username ve parola kontrolünü yaparak hatanın nerede olduğunu öğrenebiliriz. Eğer username ve password karşılaştırmaları bize false üretirse else bloğu çalışır ve ekrana Merhaba PHP yazar.

İç İçe if/else 

$username = "admin";
$password = "1234";

if ($username == "admin") {

  if ($password == "1234") {
    echo "Merhaba PHP";
  } else {
    echo "parola yanlış";
  }  

} else {
  echo "username yanlış";
}

$username, "admin" olduğunda içteki if/else komutu çalışır ve $password kontrolü yapılır.