2495

Php ile Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama Kursu

Php ForEach Döngüsü

Php foreach döngüsüyle diziler üzerinden kolaylıkla çalışabiliriz. Foreach döngüsünü sadece diziler üzerinde kullanabiliriz.

Kullanım Şekli

// Numeric diziler
foreach ($array as $value) {
 // çalıştırılacak kod bloğu
}

// Associative diziler
foreach ($array as $key => $value) {
 // çalıştırılacak kod bloğu
}

Belirtilen bir dizi üzerinden hem key hem de value bilgisine foreach ile kolaylıkla erişebiliriz.

Örnek

$ogrenciler = array("ali","ayşe","ahmet","deniz");

foreach($ogrenciler as $ogrenci) {
  echo $ogrenci."<br>";
}

Ekran çıktısı:
ali
ayşe
ahmet
deniz

Örnek

$urunler = array(
  array("iphone 14", 30000),
  array("iphone 15", 40000),
  array("iphone 16", 50000),
);

foreach($urunler as $urun) {
  echo $urun[0]." ".$urun[1]."<br>";
}

Her ulaşılan $urun gene bir dizi olduğundan dolayı ürün ismi $urun[0] ürün fiyatı için $urun[1] değeri kullanılır.

Örnek

$urunler = array(
  "100" => array(
     "urun_adi" => "iphone 14", 
     "fiyat" => 30000
  ),
  "101" => array(
     "urun_adi" => "iphone 15", 
     "fiyat" => 40000
  ),
  "102" => array(
     "urun_adi" => "iphone 16", 
     "fiyat" => 50000
  ),
);

foreach ($urunler as $key => $value) {
  echo $key." ".$value["urun_adi"]." ".$value["fiyat"]."<br>";
}

Ekran çıktısı

100 iphone 14 30000
101 iphone 15 40000
102 iphone 16 50000