2486

Php ile Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama Kursu

Php Math

Php Math fonksiyonlarıyla çoğu matematiksel işlemleri kolaylıkla yapabiliriz.

PHP min() and max() Fonksiyonları

Php min() ve max() fonksiyonları kendisine gönderilen değişken sayıdaki parametre içerisinden minimum ve maksimum olan değeri bulmak için kullanılır.

<?php
  echo "minimum: ".min(10, 50, 30, 20, -5, -300)."<br>";
  echo "maksimum: ".max(10, 50, 30, 20, -6, -300);
?>

Ekran çıktısı
minimum: -300
maksimum: 50

PHP abs() Fonksiyonu

Php abs fonksiyonu kendine gönderilen değerin mutlak değerini yani pozitifini geri gönderir.

<?php
  echo abs(-3); 
?>

Ekran çıktısı 3 olur.

PHP sqrt() Fonksiyonu

Php sqrt fonksiyonu kendine gönderilen değerin karekökünü alır.

<?php
 echo sqrt(16)."<br>";
 echo sqrt(81)."<br>";
 echo sqrt(0). "<br>";
 echo sqrt(1). "<br>";
?>

Ekran çıktısı;

4
9
0
1

PHP round() Fonksiyonu

Php round fonksiyonu kendine gönderilen sayıyı en yakın sayıya yuvarlar.

<?php
 echo round(0.56) . "<br>";
 echo round(0.50) . "<br>";
 echo round(0.49) . "<br>";
 echo round(-3.40) . "<br>";
 echo round(-2.60) . "<br>";
?>

ekran çıktısı;

1
1
0
-3
-3

PHP ceil() Fonksiyonu

Php ceil fonksiyonu kendine gönderilen sayıyı yukarı yuvarlar.

<?php
 echo ceil(0.56) . "<br>";
 echo ceil(0.50) . "<br>";
 echo ceil(0.49) . "<br>";
 echo ceil(-3.40) . "<br>";
 echo ceil(-2.60) . "<br>";
?>

Ekran çıktısı;

1
1
1
-3
-2

PHP floor() Fonksiyonu

Php floor fonksiyonu kendine gönderilen sayıyı aşağı yuvarlar.

<?php
 echo floor(0.56) . "<br>";
 echo floor(0.50) . "<br>";
 echo floor(0.49) . "<br>";
 echo floor(-3.40) . "<br>";
 echo floor(-2.60) . "<br>";
?>

Ekran çıktısı;

0
0
0
-4
-3

PHP Rastgele Sayı Üretme

Php' de rastgele sayı üretmek için rand() Fonksiyonu kullanılır.

<?php
 echo rand();
?>

Yukarıdaki kod her çalıştırıldığından rastgele bir sayı ekrana yazdırılır.

Rastgele üretilecek sayı aralığını belirtmek için rand(min,max) şeklinde 2 parametre gönderebiliriz.

<?php
 echo(rand(50,100));
?>

Burada 50-100 arasında rastgele sayı üretir.

Bu gibi matematiksel fonksiyonları incelemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.w3schools.com/php/php_ref_math.asp