2487

Php ile Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama Kursu

Php Sabitler

Php sabitler aynen değişkenlerde olduğu gibi veri depolar ancak tanımlanan bir sabit bir daha değiştirilemez.

Php sabit tanımlarız ve sonrasında yanlışlıkla yeni bir değer atamasının önüne geçeriz. Örneğin uygulama boyunca sabit değere sahip olan veri tabanı bağlantı bilgisinin bir değişkende saklanması yerine sabit ile saklanması daha uygun olur.

Php Sabit Tanımlama

Php' de sabitler iki farklı yöntemle tanımlanır.

Php const ile sabit tanımlama; 

** $ işareti kullanılmaz.

<?php
 const host = "localhost";
 const username = "root";
 const password = "1234";
 const database = "coursedb";
?>

Bir diğer yöntem ise define() fonksiyonu ile tanımlanmasıdır.

<?php
 define('host', 'localhost');
 define('username', 'admin');
 define('password', '1234');
 define('database', 'coursedb');
?>

Tanımlanan bir sabit artık değiştirilemez.

host = "myhost.com"; // hata alınır.