2490

Php ile Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama Kursu

Php Diziler

Javascript dersleri serimizin bu bölümünde javascript dizi nedir ve nasıl kullanılır, öğrenelim.

Javascript diziler ile birden fazla veriyi bir değişken içinde saklayabiliriz.

Örneğin bir sınıftaki 20 öğrenci ismini değişkende saklamak istediğimizde 20 tane farklı değişken ismi tanımlamamız gerekir.

$ogrenci1="ahmet";
$ogrenci2="ali";
...
$ogrenci20="mehmet";

Ancak bir dizi kullanarak tek bir değişken ismi seçmemiz yeterlidir.

$ogrenciler = [
   'ahmet',
   'ali',
   'mehmet'
];

Php Dizi Türleri

Php' de iki farklı dizi türü vardır; Numeric ve Associative diziler.

Numeric dizilerin her elemanı bir indis numarasına sahiptir. Örneğin şehirler listesi.

Associative diziler ise key-value şeklinde bilgi saklamamızı sağlar. Örneğin plaka ve şehir bilgisi.

Php Numeric Dizi Tanımlama

Php' de dizi 2 farklı yöntemle tanımlanır.

Yöntem 1: array() fonksiyonu ile tanımlanır.

Örnek

var isimler = array('çınar','sena','ada','yiğit');
var dogumYillari = array(2017,1970,1990,1998);

Yöntem 2: [ ] ile dizi tanımlanır.

Örrnek.

var isimler = ['çınar','sena','ada','yiğit'];
var dogumYillari = [2017,1970,1990,1998];

Php Dizi Elemanlarına Erişim

Php dizisinin her bir elemanı sıfırdan başlayarak soldan sağa doğru artan şekilde bir indis numarası alır.

var isimler = ['çınar','sena','ada','yiğit'];
echo isimler[0];  // çınar
echo isimler[1];  // sena
echo isimler[2];  // ada
echo isimler[3];  // yiğit

Örneğimizde isimler dizisi 4 elemanlı bir dizidir dolayısıyla her elemana indis numarasıyla erişebiliriz ancak dizi çok daha fazla elemana sahip olduğu durumda indis numaralarını tek tek yazmak oldukça zor olurdu. Bu durumda dizi elemanlarına erişim için döngü kullanmak mantıklı olacaktır.

Php Dizi Elemanlarının Döngü ile Kullanımı

Dizinin her elemanına ulaşmak için gereken indis numarasını bize dizi üzerinden kurulacak olan bir döngü sağlayabilir.

<?php
 $isimler = ['çınar','sena','ada','yiğit'];

 for($i=0;$i<4;$i++) {
	echo $isimler[$i]."<br>";
 }
?>

Ekran çıktısı;

çınar
sena
ada
yiğit

"$i<4" koşulu içerisindeki 4 bilgisini dinamik olarak yazdırmak gerekir.

<?php
$isimler = ['çınar','sena','ada','yiğit'];

for($i=0;$i<count($isimler);$i++) {
	echo $isimler[$i]."<br>";
}
?>

count($isimler) ile dizinin elemanı sayısı getirilir. Dolayısıyla dizi elemanlarını tek tek saymamıza gerek kalmaz.