1334

Sıfırdan İleri Seviye Modern Javascript Dersleri ES7+

Js Değişkenler

Javascript dersleri serimizin bu dersinde javascript ile değişkenler nasıl oluşturulur, öğrenelim.

Geçici olarak veri saklamak için oluşturduğumuz veri yapılarına değişken denir.

Örneğin bir öğrencinin not ortalamasını hesaplamak istediğimizde hesaplama işlemine gelmeden önce öğrencinin notlarını geçici olarak bir yerde saklamamız gerekir.

var not1 = 50;
var not2 = 60;
var ortalama = (not1+not2)/2;

Burada bir değişken kullanıyoruz çünkü not bilgilerini her kullanıcı için tekrar tekrar alabiliriz ve değişken içerisinde hangi değer varsa ona göre bir hesaplama sonucu gelecektir.

Javascript Değişken Tanımlama

Javascript de değişken tanımlamak için var ya da let komutu kullanılır. 

var x = 10;
var y = 20;
var z = x + y;
var k;

consolo.log(x);  // 10
consolo.log(y);  // 20
consolo.log(z);  // 30
consolo.log(k);  // undefined

Tanımlamış olduğumuz x,y,z ve k değişkenleri bellekte tanımlanan geçici alanlardır. Uygulama her çalıştığında bellek üzerinde tanımlanan değerler silinir.

k değişkenine bir değer ataması yapmadığımızdan dolayı undefined değere sahip olur.

var name;

Değişkenleri var komutuyla tanımladıktan sonra içlerine değer ataması yapıyoruz ve en sona ; (noktalı virgül) eklememiz gerekiyor.

Örneğin;

var name = "Çınar";

Değişkenlere karakter ataması (string) yaparken tek tırnak ya da çift tırnak kullanmamız gerekir.

var name = "Çınar";
var surname = 'Turan';

Değişkenlere sayısal bir atama yaparken tırnak kullanmamamız gerekiyor. Aksi halde string bir değişken tanımlaması yapmış oluruz.

var a = 50;   // sayısal olarak 50 değeri tanımladık
var b = "50"; // karakter (string) olarak 50 değeri tanımladık.
var toplam = a + b; // a + b' nin sonucu 5050 olur.

eğer ki; a + b' nin sonucunun 100 olmasını istiyorsak bu durumda b değişkenini de sayısal olarak tanımlamamız gerekiyor. Yani tırnak kullanmadan değişken tanımlamamız lazım.

var a = 50; 
var b = 50;
var toplam = a + b; 

Bu durumda toplam değişkeninin içeriği 100 olur.

Değişken içerisinde var olan bir değeri yeni bir atamayla değiştirebiliriz.

var x = 10; // x içinde 10 değeri var.
var y = 20; // y içinde 20 değeri var.
x = 30; // x içinde bulunan 10 değeri silinir ve 30 değeri aktarılır.

Javascript Değişken Tanımlama Kuralları

Javascript' de değişken isimlerini seçerken bazı kurallara uymamız gerekiyor.

1- Değişken isimleri rakam ile başlayamaz.   

 var 1yas; => hatalı
 var yas1; => geçerli
 var _yas; => geçerli

2- Komut isimleriyle tanımlama yapılamaz. 

Örneğin if ya da switch kelimesi değişken ismi olamaz.

* Büyük küçük harf duyarlılığı vardır.

var firstName = 'Sadık';
var FirstName = 'Çınar';

Burada tanımlanan 2 farklı değişken vardır.

3- Değişken isimlerinde türkçe karakter kullanmamalıyız. "ı" karakteri yerine "i" karakteri kullanmalıyız.

var kullaniciAdi = "sadikturan";