1336

Sıfırdan İleri Seviye Modern Javascript Dersleri ES7+

Js Veri Tipi Dönüşümü

Javascript dersleri serimizin bu dersinde Javascript' de veri türleri arasındaki dönüşüm nasıl yapılır,öğrenelim.

var a = 10;
var b = "20";
var sonuc = a + b;

dediğimizde sonucun 1020 olduğunu görürüz. Çünkü b değişkeni string bir değer ve içindeki karakterlerin rakam olması önemli değildir burada tırnak kullanıldığından dolayı b bir string değer taşıyor. Dolayısıyla matematiksel bir ifadeye girmeden önce tüm değişkenlerin number türünde olması gerekiyor.

var a = 10;
var b = "20";
var sonuc = a + Number(b);

şeklinde b değerini Number() metodu ile number veri tipine dönüştürmeniz gerekiyor.

var val = String(10) // Number - String Tür Dönüşümü

console.log(val)
console.log(typeof val)

10 sayısal değerini string' e çeviriyoruz.

var val = String(true) // Boolean - String Tür Dönüşümü

console.log(val)
console.log(typeof val)

Boolean tipindeki true değerini string 'true' değerine çeviriyoruz.

val = String(new Date()) // Date to String

console.log(val) 
console.log(typeof val) // Tue Sep 17 2019 14:52:53 GMT+0300 (GMT+03:00)

Date objesini string bir veriye çeviriyoruz. 

val = String([1,2,3,4]) // Array to String

console.log(val)  // 1,2,3,4
console.log(typeof val)

Dizi elemanları artık string bir değere dönüşür. Gördüğümüz değer "1,2,3,4" şeklindedir.

Tür dönüşümü için ayrıca toString() metodunu da kullanabiliriz.

val = (10).toString()
val = (false).toString()

val = Number(true) // Boolean to Number

console.log(val) 
console.log(typeof val)

Boolean true değerinin sayısal karşılığı 1 ve false değerinin karşılığı ise 0' dır.

val = Number(null) // Null to Number

console.log(val) 
console.log(typeof val)

null değerinin sayısal karşılığı 0' dır.

val = Number('A') // String to Number

console.log(val) 
console.log(typeof val)

String bir değerin sayısal karşılığı NaN (Not a number) olarak karşımıza çıkar.

val = Number([1,2,3,4]) // Array to Number

console.log(val) 
console.log(typeof val)

Array bir değerin sayısal karşılığı NaN (Not a number) olarak karşımıza çıkar.

Sayısal tür dönüşümü için ayrıca parseInt() ve parseFloat() metotlarını kullanabiliriz.

val = parseInt('10')
val = parseInt('10.5')
val = parseFloat('10.5')