1349

Sıfırdan İleri Seviye Modern Javascript Dersleri ES7+

Js For/In Döngüsü

Javascript dersleri serimizin bu bölümünde javascript döngü tiplerinden for-in döngüsünü öğrenelim.

Javascript For/In Döngüsü

Javascript for/in döngüsü ile bir javascript nesnesinin tüm özelliklerine ulaşabiliriz. 

Kullanım şekli;

for (key in nesne) {
   // çalıştırılacak kod blokları.
}

Nesne içerisindeki tüm key bilgilerine sırayla ulaşarak key 'e karşılık gelen value bilgisini alıyoruz.

Örnek:

var user = { username:"sadikturan", name:"Sadık Turan", age:38 };
var x;
for (x in user) {
  console.log(user[x]);
}

// sadikturan
// Sadık Turan
// 38
  • For in döngüsü ile user nesnesi üzerindeki her bir özelliğe ulaşabiliriz.
  • Her döngü turunda user nesnesindeki key bilgilerine sırayla ulaşırız. (username, name, age)
  • Ulaştığımız key bilgisiyle key' e karşılık gelen değer yani value bilgisini alabiliriz. (user[x] => user["username"], user["name"], user["age"])

For/In Döngüsünün Diziler ile Kullanımı

Javascript for/in döngüsünü diziler üzerinde de kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Kullanım şekli;

for (index in array) {
  // kod satırları
}

Dizi içerisindeki tüm indeks bilgilerine sırayla ulaşarak indeks 'e karşılık gelen value bilgisini alıyoruz.

Örnek:

var sayilar = [12, 40, 2];
var x;
for (x in sayilar) {
  console.log(sayilar[x]); 
}

// 12
// 40
// 2
  • Gene aynı şekilde dizi elemanlarının indeks değerlerine (x => 0, 1, 2) teker teker ulaşırız.
  • X değerlerine göre dizinin her bir değerini alabiliriz. (console.log(sayilar[x]) => sayilar[0], sayilar[1],sayilar[2])
  • Key bilgilerini almak için console.log(x) yazabilirsiniz.