1407

Sıfırdan İleri Seviye Modern Javascript Dersleri ES7+

Js Dizi Metotları

Javascript dersleri serimizin bu bölümünde javascript dizi metotları nedir ve nasıl kullanılır,öğrenelim.

Javascript ile dizilere ekleme,silme,güncelleme gibi temel görevleri yapabilmek için kullanabileceğimiz dizi metotları hazır olarak gelir.

Diziye Eleman Ekleme

Javascript dizi üzerine bir eleman eklemek için push(), unshift(), splice() metotlarını kullanabiliriz.

Push() Metodu

Push() metodu dizinin sonuna bir eleman ekleyebiliriz.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota'];
cars.push('bmw'); // mazda,opel,toyota,bmw

push() metodu geriye dizi eleman sayısını döndürür.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota'];
var elemansayisi = cars.push('bmw'); 
console.log(elemansayisi); // 4

Unshift() Metodu

Unshift() metodu ile dizinin başına bir eleman ekleyebiliriz.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota'];
cars.unshift('bmw'); // bmw,mazda,opel,toyota

Unshift() metodu geriye dizi eleman sayısını döndürür.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota'];
var elemansayisi = cars.unshift('bmw'); 
console.log(elemansayisi); // 4

Splice() Metodu

splice() metodu ile dizinin istediğimiz konumuna eleman ekleme yapabiliriz.

** splice() metodunun ilk parametresi ekleme yapılacak olan konum, ikinci parametre ise kaç elemanın silinmesidir.

** Örneğimizde 1.indeks den itibaren hiç bir elemanı silme ve 'bmw', 'mercedes' elemanlarını ekle demiş oluyoruz.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota'];
cars.splice(1, 0, 'bmw', 'mercedes'); // 'mazda','bmw', 'mercedes','opel','toyota'

Örnek

var cars = ['mazda','bmw', 'mercedes','opel','toyota'];
var deleted = cars.splice(2, 2, 'volvo', 'audi'); 
console.log(cars)   // mazda,bmw,volvo,audi,toyota 
console.log(deleted ) // mercedes,opel

** 2.indeks den itibaren 2 elemanı siler ve 2 elemanı ekler.

** splice() metodu silinen elemanları geriye gönderir.

Diziden Eleman Silme

Javascript dizilerinden bir eleman silmek için pop(), shift() ve splice() metotlarını kullanabiliriz.

Pop() Metodu

Pop() metodu ile dizinin en son elemanını sileriz.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota'];
cars.pop(); // mazda,opel

pop() metodu silinen son elemanı döndürür.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota'];
var result = cars.pop(); 
console.log(result)  //toyota

Shift() Metodu

shift() metodu ile dizinin son elemanını silebiliriz.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota'];
cars.shift(); // opel,toyota

shift() metodu silinen son elemanı döndürür.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota'];
var result = cars.shift(); 
console.log(result)  // mazda

Splice() Metodu

Splice() metodunu veri eklemek için kullanabileceğimiz gibi eleman silmek için de kullanabiliriz.

Splice() metoduna verdiğimiz ilk parametre hangi indeksden başlasın, ikinci parametre ise kaç eleman silinsin anlamına gelir.

Dolayısıyla splice(0,1) dediğimizde 0.indeks den başka 1 elemanı sil demiş oluyoruz.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota'];
cars.splice(0, 1); // 'opel','toyota'

Dizi Elemanını Güncelleme

Javascript dizi içerisindeki her bir eleman 0' dan başlayan bir indeks numarasına sahiptir. Dolayısıyla güncellemek istediğimiz elemanın indeks numarasını kullanarak güncelleme işlemi yapabiliriz.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota'];
cars[2] = 'bmw'; // 'mazda','opel','bmw'

Peki olmayan bir indeks numarasını kullanırsak?

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota','bmw'];
cars[cars.length] = "mercedes"; // 'mazda','opel','toyota','bmw','mercedes'

cars.length bize cars dizisinin eleman sayısı olan 4 bilgisini döndürür. 

cars[cars.length] ise cars[4] 'e eşittir ve bu indeks de olan bir eleman olmadığından dolayı dizi üzerine bir eleman eklemiş oluruz.

Javascript Dizisini String Veriye Çevirme

Js array' i string bir veriye toString() metodu ile çevirebiliriz.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota'];
var arabalar = cars.toString();  // mazda,opel,toyota

** Artık arabalar bir string veridir ve indeks numarası ile her bir araç bilgisine ulaşamayız.

Js array bilgisini string veriye çevirebilmek için ayrıca join() metodunu da kullanabiliriz.

join() metodunun toString() metodundan farkı her bir eleman arasına istediğimiz bir karakteri yerleştirebiliriz.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota'];
var arabalar = cars.join("-");  // mazda-opel-toyota

Dizi Birleştirme (Merge)

Js array metotlarından concat() metodu ile birden fazla diziyi birleştirebiliriz.

Örnek

var cars1 = ['mazda','opel','toyota'];
var cars2 = ['mercedes','bmw'];

var cars = cars1.concat(cars2); // 'mazda','opel','toyota','mercedes','bmw'

** concat() metodu orjinal dizi üzerinden bir değişiklik yapmaz. Birleştirilen elemanları yeni bir dizi olarak geriye döndürür. (cars)

** Daha fazla diziyi birleştirmek istediğimizde concat() metodunu dizi1.concat(dizi2,dizi3,dizi4) şeklinde kullanabilirsiniz.

Dizi Parçalama (Slicing)

slice() metodu ile bir diziyi istediğimiz bir konumdan ayırarak yeni bir dizi oluşturabiliriz.

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota','bmw'];
var yenidizi = cars.slice(2);
console.log(yenidizi);  // 'toyota','bmw'

** Diziyi 2.indeksden itibaren bölerek yeni bir dizi oluşturuyoruz. Orjinal dizi üzerinde bir güncelleme yapılmaz.

slice() metoduna verdiğimiz ilk parametre ile başlangıç konumu, ikinci parametre olarak bitiş konumunu belirtiriz. (son eleman dahil olmaz.)

Örnek

var cars = ['mazda','opel','toyota','bmw'];
var yenidizi = cars.slice(1,2);
console.log(yenidizi);  // 'opel'

Javascript Dizi Örnekleri

1- "Bmw,Mercedes,Opel,Mazda" elemanlarına sahip bir dizi oluşturun.

var arr = ["Bmw","Merdeces","Opel","Mazda"];
var arr2 = new Array("Bmw","Merdeces","Opel","Mazda")

2- Dizi kaç elemanlıdır ?

console.log(arr.length)

3- Dizinin ilk ve son elemanı nedir ?

console.log(arr[0])
console.log(arr[3])
console.log(arr[arr.length-1])

4- "Renault" değerini dizinin sonuna ekleyin.

arr[4] = "Renault";
arr[arr.length] = "Renault";
arr[arr.length] = "Fiat";
arr.push('Toyota');

5- "Toyota" değerini dizinin başına ekleyin.

arr.unshift('Seat');

6- "Seat" değerini siliniz.

arr.shift('Seat');

7- "Toyota" değerini siliniz.

arr.pop('Toyota');

8- Dizi elemanlarını ters çevirin

arr.reverse()

9- Dizi elemanlarını alfabetik olarak sıralayın.

arr.sort();

10- [1,2,5,80] dizisini sıralayın.

var numbers =[1,2,5,80,15];

function compare(a,b){
  if(a>b) return 1;
  if(a==b) return 0;
  if (a<b) return -1;
}

console.log(numbers.sort(compare));

11- "Opel" değeri dizinin bir elemanımıdır ?

console.log(arr);
console.log(arr.indexOf('Opel'));
console.log(arr.includes('Opel'));

12- var str = "Chevrolet,Dacia"; ifadesini diziye çeviriniz.

var str = "Chevrolet,Dacia";
var arr2 = str.split(',');
console.log(arr2)

13- Oluşturulan 2 dizinin elemanlarını bir başka dizi ile birleştirin.

var arr3 = arr.concat(arr2);
console.log(arr3);

14- Oluşturulan diziden son 2 elemanı siliniz.

console.log(arr3.pop());
console.log(arr3.pop());
console.log(arr3.splice(6,2));
console.log(arr3.slice(6,8));
console.log(arr3);

15- Aşağıda verilen elemanları bir dizi içerisinde saklayınız.

studentA : Yiğit Bilgi 2010
StudentB : Sena Turan 1999
studentC : Ahmet Turan 1998


var studentA = ['Yiğit','Bilgi',2010];
var studentB = ['Sena','Turan',1999];
var studentC = ['Ahmet','Turan',1998];

var students =[studentA,studentB,studentC];

console.log(students[0]);
console.log(students[0][0]);
console.log(students[0][1]);
console.log(students[0][2]);
console.log(students[1][0]);
console.log(students[1][1]);
console.log(students[1][2]);
console.log(students[2][0]);
console.log(students[2][1]);
console.log(students[2][2]);
console.log(students)