1405

Sıfırdan İleri Seviye Modern Javascript Dersleri ES7+

Js String

Javascript dersleri serimizin bu bölümünde javascript string veri tipi nedir ve nasıl kullanılır,öğrenelim.

Javascript String

Javascript string veri tipi karakter dizisi olarak anılır çünkü Javascript string bir ya da birden fazla karakterden oluşur. Örneğin; bir şehir ismi birden fazla karakterden oluşur. 

Javascript string veri tipi tek tırnak ya da çift tırnaklar arasına yazılabilir.

var ad='Sadık';
var soyad="Turan";
var hobiler='sinema, spor, kitap, yazılım';

Gördüğünüz gibi tek ya da çift tırnak kullanımı tercihe bağlıdır ancak bazen karakter dizisinde tek tırnak kullanmamız gerekebilir. Bu durumda javascript karakter dizisini çift tırnaklar içine almalıyız.

var intro="I'm Sadık and how are you?";

String Birleştirme

Birden fazla string verinin "+" operatörüyle toplanmasına string birleştirme denir.

var ad='Sadık';
var soyad="Turan";
var yas=37;

var adsoyad = ad+" "+soyad;  // Sadık Turan
var aciklama = "Benim adım "+ad+" "+soyad+ " ve yaşım " + yas+ " izmit'te yaşıyorum."; 
// Benim adım Sadık Turan ve yaşım 37 izmit'te yaşıyorum.

Javascript String Object

Javascript' de new String() ile bir nesne tanımlaması yapmış oluruz.

var ad="Sadık";
var name=new String("Sadık");

Eğer ki typeof() operatörü ile ad ve name' in veri tiplerini console' a yazdırsak, sırasıyla string  ve object olduklarını görürüz.

typeof(ad)    // string
typeof(name)  // object 

** (ad == name) true bilgisini döndürür çünkü çift eşittir ile değer bilgilerini karşılaştırmış oluruz ki; burada iki bilgi de Sadık bilgisine sahip.

** (ad === name) false bilgisini döndürür çünkü üç eşittir ile değer bilgilerini değil tipleri karşılaştırmış oluruz ki; string ve object farklı tiptedir.

String Length

Javascript string verinin karakter uzunluğunu öğrenmek için javascript length özelliğini kullanabiliriz.

var ad= 'Sadık';
var uzunluk = ad.length; //5

Javascript Template Literals

String birleştirme ile string bir ifade oluşturabiliriz. Ancak "+" operatörü ile bazen işler karışabilir. Dolayısıyla template literal bu aşamada işimizi oldukça kolaylaştırır. 

const fullName = 'Sena Turan';
const city = 'Kocaeli';
const yearOfBirth = 2005;

val = 'my name is ' + fullName + "I'm"+ (2018-yearOfBirth) + ' years old ' + ' and I live in ' +city;

Bu şekilde + operatörü ile sürekli parçaları bir araya getirebiliriz ancak bu gibi uzun ifadelerde zorlanırız. Aynı örneği template literal ile yapabiliriz.

** string ifadeyi backtick (` `) arasına almamız gerekir. Klavyeden AltGr ile birlikte ilgili sembole tıklanız gerekiyor. (Benim klavyemde noktalı virgül ile aynı tuş)

** Değişken isimleri ${ } sembolü içine yazılmalıdır.

val = `my name is ${fullName} I'm ${(2018-yearOfBirth>=18)?'over 18':'under 18'} and I live in ${city}`;