1350

Sıfırdan İleri Seviye Modern Javascript Dersleri ES7+

Js ForEach

Javascript dersleri serimizin bu bölümünde javascript döngü tiplerinden forEach döngüsünü öğrenelim.

Javascript ForEach Döngüsü

Js forEach() fonksiyonu ile bir dizideki tüm elemanlara kolaylıkla dolaşabiliriz.

Js forEach() fonksiyonu Array nesnesi yani bir dizi üzerinden çağrılmalıdır.

Js forEach() fonksiyonuna gönderdiğimiz callback fonksiyonu dizideki her bir elemana ulaşıldığında çağrılır.

Örnek:

const sayilar = [1, 2, 3];

sayilar.forEach(myFunction);

function myFunction(sayi) {
  console.log(sayi);
}

// 1
// 2
// 3

Sayilar dizisi üzerindeki her bir elemana ulaşıldığında myFunction fonksiyonu çağrılır ve fonksiyona gelen dizi elemanı ekrana yazdırılır.

Her bir dizi elemanı için çağrılan fonksiyona callback fonksiyonu denir.

Fonksiyonu isimsiz bir şekilde forEach fonksiyonu içinde tanımlayabiliriz. İsimsiz tanımlanan bu fonksiyonlara ise anonymous fonksiyonlar denir.

Örnek:

const sayilar = [1, 2, 3];

sayilar.forEach(function(sayi) {
    console.log(sayi);
});

// 1
// 2
// 3

Kodlarımızı biraz daha sadeleştirmek için ES6 ile birlikte gelen arrow function tanımlamasını da kullanabilirsiniz.

Örnek:

const sayilar = [1, 2, 3];

sayilar.forEach(sayi => console.log(sayi));

// 1
// 2
// 3

sayilar dizisindeki her bir eleman sırasıyla sayi içerisine kopyalanarak ekrana yazdırılabilir.

forEach() fonksiyonunun her bir dizi elemanı için çağırmış olduğu fonksiyona dizi elemanı haricinde dizi elemanının konum bilgisinide (indeks) gönderebiliriz.

Örnek:

const sayilar = [1, 2, 3];

sayilar.forEach((sayi, index) => {
    console.log(index + ' => ' + sayi);
});

// 0 => 1
// 1 => 2
// 2 => 3