2429

Sıfırdan İleri Seviye Modern Javascript Dersleri ES7+

Js Yorum Satırları

Javascript dilinde yorum satırları nasıl oluşturulur, öğrenelim.

Bir programlama dilini yeni öğrenelim ya da uzman olalım hiç fark etmez bir kodu neden yazdığımızı ilerleyen süreçte unutabiliriz ya da beraber çalıştığımız kişilerin bir kodu neden yazdığımızı anlaması gerekebilir. Dolayısıyla kodlarımız arasına yorum satırı bırakmayı alışkanlık haline getirmemiz büyük fayda sağlayacaktır.

Javascript ile tek satırlık yorum satırı için // işaretleri kullanılır.

// console.log('Merhaba')
toplam = a + b   // a ile b değerinin toplamını toplam değişkenine aktarır.

Javascript ile çoklu yorum satırı oluşturmak için /* ...  */ işaretleri kullanılır.

/*
 console.log('Merhaba')
 console.log(1234)
 console.log(true)
 console.log([1,2,3])
 console.error('Hata oluştu')
 console.warn('Bir uyarı oluştu')

*/

Yorum satırları kapsamında olan kodlar Javascript derleyici tarafından denetlenmez.