1387

Python ile Sıfırdan İleri Seviye Python Programlama

Python Koşullu İfadeler Örnekleri

Python koşullu ifadeler (if-elif-else) örnekleri

Python Koşul İfadeleri Örnekleri

1- Kullanıcıdan isim, yaş ve eğitim bilgilerini isteyip ehliyet alabilme durumunu kontrol eden python uygulamasını yapınız.

** Ehliyet alma koşulu en az 18 ve eğitim durumu lise ya da üniversite olmalıdır.

isim = input('isminiz: ')
yas = int(input('yaşınız: '))
egitim = input('eğitim: ')

if (yas>=18):
  if (egitim=='lise' or egitim=='üniversite'):
    print(f'{isim} ehliyet alabilirsin.')
  else:
    print(f'{isim} ehliyet alamazsın eğitim durumun yetersiz.')
else:
  print(f'{isim} ehliyet alamazsın yaşın tutmuyor.')

2- Bir öğrencinin 2 yazılı bir sözlü notunu alıp hesaplanan ortalamaya göre not aralığına karşılık gelen not bilgisini yazdıran python uygulamasını yapınız.

0 -24 => 0

25-44 => 1

45-54 => 2

55-69 => 3

70-84 => 4

85-100 => 5

yazili1 = float(input('1.yazılı: '))
yazili2 = float(input('2.yazılı: '))
sozlu = float(input('sözlü: '))

ortalama = (yazili1 + yazili2 + sozlu)/3

if (ortalama>=0) and (ortalama<25):
   print(f'ortalamanız: {ortalama} notunuz: 0')
elif (ortalama >= 25 ) and (ortalama<45):
   print(f'ortalamanız: {ortalama} notunuz: 1')
elif (ortalama >= 45 ) and (ortalama<55):
  print(f'ortalamanız: {ortalama} notunuz: 2')
elif (ortalama >= 55 ) and (ortalama<70):
  print(f'ortalamanız: {ortalama} notunuz: 3')
elif (ortalama >= 70 ) and (ortalama<85):
  print(f'ortalamanız: {ortalama} notunuz: 4')
elif (ortalama >= 85 ) and (ortalama<=100):
  print(f'ortalamanız: {ortalama} notunuz: 5')
else:
  print('yanlış bilgi girdiniz.')

3- Trafiğe çıkış tarihi alınan bir aracın servis zamanını aşağıdaki bilgilere göre hesaplayan python uygulamasını yapınız.

1. Bakım => 1. yıl

2. Bakım => 2. yıl

3. Bakım => 3. yıl

** Süre hesabını alınan gün, ay, yıl bilgisine göre gün bazlı hesaplayınız..

*** datetime modülünü kullanmanız gerekiyor. (simdi) - (2018/8/1) => gün

import datetime

tarih = input('aracınız hangi tarihte trafiğe çıktı (2019/8/9): ')
tarih = tarih.split('/')
trafigeCikis = datetime.datetime(int(tarih[0]),int(tarih[1]),int(tarih[2]))

simdi = datetime.datetime.now()
fark = simdi - trafigeCikis
days = fark.days

if days<=365:
   print('1.servis aralığı')
elif days>365 and days<=365*2:
   print('2.servis aralığı')
elif days>365*2 and days<=365*3:
  print('3.servis aralığı')
else:
  print('hatalı süre.')

4- Girilen bir sayının pozitif çift sayı olup olmadığını kontrol eden python uygulamasını yapınız.

sayi = int(input('sayı: '))

if (sayi > 0):
  if (sayi % 2 ==0):
    print('girilen sayı pozitif çift sayıdır.')
  else:
    print('girilen sayı pozitif ancak sayı tek.')
else:
  print('girilen sayı negatif sayı.')'

5- Email ve parola bilgileri ile giriş kontrolü yapınız.

email = 'email@sadikturan.com'
password = 'abc123'

girilenEmail = input('email: ')
girilenPassword = input('password: ')

if (girilenEmail == email):
  if (girilenPassword == password):
    print('uygulamaya giriş başarılı.')
  else:
    print('parolanız yanlış')
else:
  print('email bilginiz yanlış')

6- Girilen 3 sayıyı büyüklük olarak karşılaştıran python uygulamasını yapınız.

a = int(input('a: '))
b = int(input('b: '))
c = int(input('c: '))

if (a > b) and (a > c):
  print(f'a en büyük sayıdır.')
elif (b > a) and (b > c):
  print(f'b en büyük sayıdır.')
elif (c > a) and (c > b):
  print(f'c en büyük sayıdır.')

7- Kullanıcıdan 2 vize (%60) ve final (%40) notunu alıp ortalama hesaplayan python uygulamasını yapınız.

Eğer ortalama 50 ve üstündeyse geçti değilse kaldı yazdırın.

a-) Ortamalama 50 olsa bile final notu en az 50 olmalıdır.

b-) Finalden 70 alındığında ortalamanın önemi olmasın.

vize1 = float(input('vize 1: '))
vize2 = float(input('vize 2: '))
final = float(input('final : '))

ortalama = ((vize1+vize2)/2)*0.6 + (final * 0.4)

result = (ortalama>=50) and (final>=50)
result = (ortalama >=50) or (final>=70)

** durum-1

if (ortalama>=50):
   if (final>=50):
     print(f'öğrencinin ortalaması: {ortalama} ve geçme durumu: başarılı')
   else:
     print(f'öğrencinin ortalaması: {ortalama} ve geçme durumu: başarısız. Finalden en az 50 almalısınız.')
else:
   print(f'öğrencinin ortalaması: {ortalama} ve geçme durumu: başarısız')

** durum-2

if (ortalama >=50):
  print(f'öğrencinin ortalaması: {ortalama} ve geçme durumu: başarılı')
else:
  if (final>=70):
    print(f'öğrencinin ortalaması: {ortalama} ve geçme durumu: başarılı. Finalden en az 70 aldığınız için geçtiniz.')
else:
  print(f'öğrencinin ortalaması: {ortalama} ve geçme durumu: başarısız')

8- Kişinin ad, kilo ve boy bilgilerini alıp kilo indekslerini hesaplayan python uygulamasını yapınız.

Formül: (Kilo / boy uzunluğunun karesi)

Aşağıdaki tabloya göre kişi hangi gruba girmektedir.

0-18.4 => Zayıf

18.5-24.9 => Normal

25.0-29.9 => Fazla Kilolu

30.0-34.9 => Şişman (Obez)

name = input('adınız: ')
kg = float(input('kilonuz: '))
hg = float(input('boyunuz: '))

index = (kg) / (hg ** 2)

if (index >= 0) and (index<=18.4):
  print(f'{name} kilo indeksin: {index} ve kilo değerlendirmen zayıf.')
elif (index>18.4) and (index<=24.9):
  print(f'{name} kilo indeksin: {index} ve kilo değerlendirmen normal.')
elif (index>24.9) and (index<=29.9):
  print(f'{name} kilo indeksin: {index} ve kilo değerlendirmen kilolu.')
elif (index>=29.9) and (index<=45.9):
  print(f'{name} kilo indeksin: {index} ve kilo değerlendirmen obez.')
else:
  print('bilgileriniz yanlış.')

Kurs Sayfasına Git  
Paylaş