1377

Python ile Sıfırdan İleri Seviye Python Programlama

Python Tuple

Pythonda tuple listeleri nedir ve nasıl oluşturulur?

Python Tuple

Pythonda tuple listeleri, list' e benzer ancak farkı tuple içindeki elemanlar değiştirilemez yani tuple listesine ekleme, silme ve güncelleme yapamayız.

Örnek

tuple = ("banana", "grape", "cherry")
print(tuple)  # ("banana", "grape", "cherry")

Tuple liste elemanları, parantez ile oluşturulur. Ayrıca parantez kullanmadan da tuple listesi oluşturmuş oluruz ancak okunabilirlik açısından parantez kullanabiliriz.

Tuple Liste Elemanlarını Güncelleme

Tuple liste elemanları değiştirilemez ancak başka bir liste türüne çevrilerek güncelleme yapılabilir.

Örnek

a = ("banana", "grape", "cherry")
b = list(a)
b[0] = "apple"
a = tuple(b)

print(a)  # ("apple", "grape", "cherry")

Burada a ismindeki tuple listesini önce list() metodu ile list objesine çevirip güncellemeyi yapıyoruz ve sonrasında güncellenmiş listeyi tekrar tuple() metodu ile tuple objesine çeviriyoruz.

Tuple Elemanlarına Erişim 

Python tuple listelerindeki her bir elemanına soldan itibaren 0' dan başlayarak indeks numarası ile ulaşabiliriz. Aynı şekilde sağdan -1. indeks numarasından başlamalıyız.

Örnek

message = ('Hello', 'There.', 'My', 'name', 'is', 'Sadık', 'Turan')

print(message[2])   # My
print(message[4])   # is
print(message[-1])  # Turan
print(message[-3])  # is

Tuple listesinden bir aralık seçmek istediğimizde ise slicing yöntemini kullanabiliriz.

Örnek

message = ('Hello', 'There.', 'My', 'name', 'is', 'Sadık', 'Turan')
print(message[0:2])  # ('Hello', 'There.')

0 ve 2. indeks aralığında elemanlar seçilir ve geriye bir tuple listesi döner.

Sıfırdan başladığımızdan dolayı 0 değerini vermemiş olsak bile aynı sonucu alırız.

Örnek

message = ('Hello', 'There.', 'My', 'name', 'is', 'Sadık', 'Turan')
print(message[:2])  # ('Hello', 'There.')

Burada [:2] diyerek baştan başla ancak 2. indekse kadar git demiş oluyoruz.

Ayrıca negatif indekslemeyi kullanarak da elemanlara ulaşabiliriz. Listenin en son elamanı -1. indekse karşılık gelirken sola doğru -2,-3 şeklinde ilerlemiş oluruz.

Örnek

message = ('Hello', 'There.', 'My', 'name', 'is', 'Sadık', 'Turan')
print(message[-3:-1])  # ('is', 'Sadık')

Tuple Elemanlarına Döngü ile Erişim

Tuple elamanlarına indeks numaraları ile nasıl erişebileceğimizi öğrendik ancak her bir elemana indeks numarası ile tek tek ulaşmak bazen zor olabilir dolayısıyla liste elemanlarına bazen döngü ile ulaşmak isteriz.

Örnek

names = ('ahmet','mehmet','cenk')
for name in names:
   print(name)

Tuple Metotları

Python tuple ile kullanabileceğimiz 2 tane metot vardır. Bunlar count() ve index() metotlarıdır.

Bir tuple içerisindeki tekrarlayan elemanların sayısını almak için count() metodunu kullanırız.

Örnek

numbers = (1, 10, 5, 16, 4, 9, 10)
letters = ('a', 'g', 's', 'b', 'y', 'a', 's')
numbers.count(10)  # 2
letters.count('a') # 2

Bir tuple içerisinde bir elemanın index numarasını almak için index() metodu kullanılır.

Örnek

numbers = (1, 10, 5, 16, 4, 9, 10)
numbers.index(10) # 1

10 elemanının tuple içindeki index numarası 1' dir.


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş