1370

Python Dersleri: Baştan Sona Python Programlama Eğitimi

Python Matematiksel Operatörler

Bu dersimizde pythonda temel matematiksel işlemleri yapabilmek için kullanabilecek olduğumu temel python matematiksel operatörlerini öğrenelim.Pythonda kullanabilecek olduğumuz temel matematiksel operatörler şu şekildedir.

+ Toplama

10 + 15

25
- Çıkarma

15 - 10

5
* Çarpma

2 * 5

10
/ Bölme 8 / 2 4.0
% Mod Alma 15 % 2 1
** Üs alma 2 ** 3 8
// Kalansız Bölme 15 // 2 7

Toplama Operatörü (+)

100 + 50

Toplama operatörüne göre 100 ve 50 sayısı toplanır.

Çıkarma Operatörü (-)

(100 + 50) - 50

Parantez içindeki 100 + 50 işleminden sonra 50 değerini 150 'den çıkartırız ve sonuç 100 olur.

Çarpma Operatörü (*)

(2 + 6) * (6 - 2);

Parantez içlerindeki (2+6)' nin değeri 8 ile (4-6)' nin değeri -2 çarpılır ve sonuç -16 olarak hesaplanır.

Bölme Operatörü (/)

(5 * 2) / 2;

Parantez içindeki (5*2)' nin değeri 10 sayısı 2' e bölünür ve sonuç 5.0 olarak hesaplanır.

Mod Alma Operatörü (%)

1001 % 2;

1001 sayısının 2' e kalansız bölümünden elde edilen sayı 1' dir. 

Üs Alma Operatörü (**)

5 ** 2;    

5' in 2 sayısı ile üssünü almış oluyoruz. Dolayısıyla 5' in yan yana 2 kere çarpımı 25 sonucunu verir.

Kalansız Bölme (//)

17 // 7

17' nin 7'e kalansız bölümünden elde edilen sayı 2' dir. Burada kalan sayıyı atmış oluyoruz.