1370

Python ile Sıfırdan İleri Seviye Python Programlama

Python Matematiksel Operatörler

Bu dersimizde pythonda temel matematiksel işlemleri yapabilmek için kullanabilecek olduğumu temel python matematiksel operatörlerini öğrenelim.

Pythonda kullanabilecek olduğumuz temel matematiksel operatörler şu şekildedir.

+ Toplama

10 + 15

25
- Çıkarma

15 - 10

5
* Çarpma

2 * 5

10
/ Bölme 8 / 2 4.0
% Mod Alma 15 % 2 1
** Üs alma 2 ** 3 8
// Kalansız Bölme 15 // 2 7

Toplama Operatörü (+)

100 + 50

Toplama operatörüne göre 100 ve 50 sayısı toplanır.

Çıkarma Operatörü (-)

(100 + 50) - 50

Parantez içindeki 100 + 50 işleminden sonra 50 değerini 150 'den çıkartırız ve sonuç 100 olur.

Çarpma Operatörü (*)

(2 + 6) * (6 - 2);

Parantez içlerindeki (2+6)' nin değeri 8 ile (4-6)' nin değeri -2 çarpılır ve sonuç -16 olarak hesaplanır.

Bölme Operatörü (/)

(5 * 2) / 2;

Parantez içindeki (5*2)' nin değeri 10 sayısı 2' e bölünür ve sonuç 5.0 olarak hesaplanır.

Mod Alma Operatörü (%)

1001 % 2;

1001 sayısının 2' e kalansız bölümünden elde edilen sayı 1' dir. 

Üs Alma Operatörü (**)

5 ** 2;    

5' in 2 sayısı ile üssünü almış oluyoruz. Dolayısıyla 5' in yan yana 2 kere çarpımı 25 sonucunu verir.

Kalansız Bölme (//)

17 // 7

17' nin 7'e kalansız bölümünden elde edilen sayı 2' dir. Burada kalan sayıyı atmış oluyoruz.


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş