1371

Python ile Sıfırdan İleri Seviye Python Programlama

Python Değişken Tanımlama

Pythonda Değişken Tanımlamaları ve değişken türleri nelerdir?

Python programlarımızda geçici olarak veri saklamak için oluşturduğumuz alanlara değişken denir.

x = 10
y = 20
z = x + y
k

print(x) # 10
print(y) # 20
print(z) # 30
print(k) # NameError: name 'k' is not defined

Tanımlamış olduğumuz x,y ve z değişkenleri bellekte tanımlanan geçici alanlardır.

k değişkenine bir değer ataması yapmadığımızdan dolayı "NameError: name 'k' is not defined" şeklinde bir hata alırız. Çünkü pythonda tanımlanan her bir değişkene değer ataması yapmak zorundayız.

Örneğin;

name = "Çınar"

Değişkenlere sözel bir atama (string) işlemi yaparken tek tırnak ya da çift tırnak kullanabiliriz.

name = "Çınar"
surname = 'Turan'

Değişkenlere sayısal bir atama yaparken tırnak kullanmamamız gerekiyor. Aksi halde string bir değişken tanımlaması yapmış oluruz.

a = '50'      # sözel olarak 50 değeri tanımladık
b = "50"      # sözel (string) olarak 50 değeri tanımladık.
toplam = a + b   # a + b' nin sonucu 5050 olur.

eğer ki; a + b' nin sonucunun 100 olmasını istiyorsak bu durumda b değişkenini de sayısal olarak tanımlamamız gerekiyor yani tırnak kullanmadan değişken tanımlamamız lazım.

a = 50
b = 50
toplam = a + b 

Bu durumda toplam değişkeninin içeriği 100 olur.

Değişken içerisinde var olan bir değeri yeni bir atamayla değiştirebiliriz.

x = 10  # x içinde 10 değeri var.
y = 20  # y içinde 20 değeri var.
x = 30  # x içinde bulunan 10 değeri silinir ve 30 değeri aktarılır.
x += 10 # x değişkeni üzerine 10 değerini eklemiş oluruz ve 40 olur.

Değişken isimlerini seçerken belli kurallara uymamız gerekiyor;

* Değişken isimleri rakam ile başlayamaz.   

1yas => hatalı
yas1 => geçerli
_yas => geçerli

* Komut isimleriyle tanımlama yapılamaz. 

Örneğin if ya da for kelimesi değişken ismi olamaz.

* Büyük küçük harf duyarlılığı vardır.

firstName = 'Sadık'
FirstName = 'Çınar'

Burada tanımlanan 2 farklı değişken vardır. Yani bellekte tutulan farklı adreslerdeki farklı değişkenlerdir.

* Değişken isimlerinde türkçe karakter kullanmamalıyız. Python açısıdan türkçe karakter kullanımında sıkıntı yok ancak bu alışkanlığı edinmemenizi tavsiye ederim.

Aşağıda ise farklı veri tipleri kullanılmaktadır;

x = 1       # int
y = 2.3      # float
name = 'Çınar'  # string
isStudent = True # bool

x bir sayısal değişkendir ve tam sayı tanımlaması (int) yapılmıştır.

y bir sayısal değişken ancak ondalıklı yani float değer tipindedir.

name bir karakter dizisidir. Yani karakter topluluğudur.

isStudent boolean tipinde bir değişken türüdür ve bir durumun doğru (True: 1) ya da yanlışlığı (False: 0) ile alakalı bilgi tutar.

Eğer ki tanımlanan bu değişkenlerin veri tiplerini kontrol etmek istersek type() fonksiyonunu kullanarak aşağıdaki şekilde bir çıktı alırız.

print(type(x))     # <class 'int'>
print(type(y))     # <class 'float'>
print(type(name))   # <class 'string'> 
print(type(isStudent)) # <class 'bool'>

Pythonda ayrı satırlarda yapılan değişken tanımlaması aynı satırda da yapılabilir;

x, y, name, isStudent = 1, 2.3, 'Çınar', True

Son olarak python değişken tanımlamaları ile alakalı bir örnek yapalım;

maasAli = 3000
maasAhmet = 5000 
vergi = 0.25

print(maasAli - (maasAli * vergi ))   # ali maaşı
print(maasAhmet - (maasAhmet * vergi )) # ahmet maaşı

Burada değişken kullanarak daha sağlıklı ve güvenilir kod yazmış oluruz. Örneğin vergi değişkeni yerine tüm kod satırlarında 0.27 oranını kullansaydık hata yapma ihtimalimiz çok yüksek olurdu ki; ileride vergi oranı 0.27 den 0.25 e düştüğü anda bir çok yerde bu değişikliği yapmamız gerekirdi ancak değişken kullanımıyla sadece vergi = 0.25 güncellemesini yapmanız yeterli olur.

Aynı şekilde Ali' nin maaşına yüzde 10 zam yapmak için her yerdeki 3000 değerini değiştirmek yerine sadece maasAli = 3000 * 1.1 güncellemesini yapmamız yeterli olacaktır.

 


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş