1384

Python ile Sıfırdan İleri Seviye Python Programlama

Python Atama Operatörleri

Pythonda atama operatörleri nelerdir?

Python Atama Operatörleri

Pythonda değişkenlere veri ataması yaparken atama operatörlerini kullanırız.

Operatör Kısa kullanım Uzun kullanım  
  x = 20 y = 5  
= x = y

x = y

x= 5 

+= x += y

x = x + y

x= 25
-= x -= y

x = x - y

x= 15
*= x *= y

x = x * y

x= 100
/= x /= y x = x / y x= 4.0
%= x %= y  x = x % y x= 0
**= x **= y x = x ** 2 x= 400
//= x //= y x = x // y x= 4

Örnek

x = 20
y = 30
x = y
print(x,y) # 30,30

x için 20 ve y için 30 değerleri atandı ancak sonrasında y değişkenin değeri x değişkenine aktarıldığından dolayı x, 30 değerine sahip olmuştur.

Örnek

x = 20
y = 30
x += y
print(x,y) # 50,30

x += y demekle aslında x = x + y işlemini yapmış oluyoruz. Dolayısıyla x + y' nin toplamı olan 50 değeri x, değişkenine atanır.

Örnek

x = 2
y = 3
x *= y
print(x,y) # 6,3

x *= y demekle aslında x = x * y işlemini yapmış oluyoruz. Dolayısıyla x * y' nin sonucu olan 6 değeri x, değişkenine atanır.

Örnek

x = 2
y = 3
x **= y
print(x,y) # 8,3

x **= y demekle aslında x = x * * y işlemini yapmış oluyoruz. Dolayısıyla x ** y' nin sonucu olan 8 değeri x, değişkenine atanır.

Python Atama Operatör Örnekleri

x, y, z = 2, 5, 10

1- Kullanıcıdan aldığınız 2 sayının çarpımı ile x,y,z toplamının farkı nedir ?

a = int(input('1.sayı: '))
b = int(input('2.sayı: '))
result = (a * b) - (x+y+z)

2- y' nin x' e kalansız bölümünü hesaplayınız.

result = y // x

3- (x,y,z) toplamının mod 3' ü nedir ?

toplam = (x+ y+ z)
result = toplam % 3

4- y' nin x. kuvvetini hesaplayınız.

result = y ** x

5- x, *y, z = numbers işlemine göre z' nin küpü kaçtır ?

numbers = 1, 5, 7, 10, 6
x, *y ,z = numbers
result = z ** 3

6- x, *y, z = numbers işlemine göre y nin değerleri toplamı kaçtır ?

numbers = 1, 5, 7, 10, 6
x, *y ,z = numbers
result = y[0] + y[1] + y[2]

print(result)

Kurs Sayfasına Git  
Paylaş