1384

Python ile Sıfırdan İleri Seviye Python Programlama

Python Atama Operatörleri

Pythonda atama operatörleri nelerdir?Python Atama Operatörleri

Pythonda değişkenlere veri ataması yaparken atama operatörlerini kullanırız.

Operatör Kısa kullanım Uzun kullanım  
  x = 20 y = 5  
= x = y

x = y

x= 5 

+= x += y

x = x + y

x= 25
-= x -= y

x = x - y

x= 15
*= x *= y

x = x * y

x= 100
/= x /= y x = x / y x= 4.0
%= x %= y  x = x % y x= 0
**= x **= y x = x ** 2 x= 400
//= x //= y x = x // y x= 4

Örnek

x = 20
y = 30
x = y
print(x,y) # 30,30

x için 20 ve y için 30 değerleri atandı ancak sonrasında y değişkenin değeri x değişkenine aktarıldığından dolayı x, 30 değerine sahip olmuştur.

Örnek

x = 20
y = 30
x += y
print(x,y) # 50,30

x += y demekle aslında x = x + y işlemini yapmış oluyoruz. Dolayısıyla x + y' nin toplamı olan 50 değeri x, değişkenine atanır.

Örnek

x = 2
y = 3
x *= y
print(x,y) # 6,3

x *= y demekle aslında x = x * y işlemini yapmış oluyoruz. Dolayısıyla x * y' nin sonucu olan 6 değeri x, değişkenine atanır.

Örnek

x = 2
y = 3
x **= y
print(x,y) # 8,3

x **= y demekle aslında x = x * * y işlemini yapmış oluyoruz. Dolayısıyla x ** y' nin sonucu olan 8 değeri x, değişkenine atanır.

Python Atama Operatör Örnekleri

x, y, z = 2, 5, 10

1- Kullanıcıdan aldığınız 2 sayının çarpımı ile x,y,z toplamının farkı nedir ?

a = int(input('1.sayı: '))
b = int(input('2.sayı: '))
result = (a * b) - (x+y+z)

2- y' nin x' e kalansız bölümünü hesaplayınız.

result = y // x

3- (x,y,z) toplamının mod 3' ü nedir ?

toplam = (x+ y+ z)
result = toplam % 3

4- y' nin x. kuvvetini hesaplayınız.

result = y ** x

5- x, *y, z = numbers işlemine göre z' nin küpü kaçtır ?

numbers = 1, 5, 7, 10, 6
x, *y ,z = numbers
result = z ** 3

6- x, *y, z = numbers işlemine göre y nin değerleri toplamı kaçtır ?

numbers = 1, 5, 7, 10, 6
x, *y ,z = numbers
result = y[0] + y[1] + y[2]

print(result)