1382

Python ile Sıfırdan İleri Seviye Python Programlama

Python Aritmetik Operatörler

Pythonda aritmetik operatörler nelerdir?

Python Aritmetik Operatörler

Pythonda aritmetik operatörleri matematiksel işlemler için kullanırız.

      x = 20 y = 5 sonuc
+ Toplama  

sonuc = x + y

25
- Çıkarma  

sonuc = x - y

15
* Çarpma  

sonuc = x * y

100
/ Bölme   sonuc = x / y 4.0
% Mod Alma   sonuc = y % x 0
// Tam Bölme   sonuc = x // y 4
** Üs alma   sonuc = 2 ** 3 8

Toplama Operatörü (+)

x = 10
y = 20
toplam = x + y + 20

Değişkenlerin değerleri ile 20 toplanır ve toplam değişkenine 50 değeri atanır.

Çıkarma Operatörü (+)

x = 10
y = 5
sonuc = x - y

x' den y çıkarılınca 5 değeri kalır ve sonuc değişkenine atanır.

Çarpma Operatörü (+)

x = 5
y = 3
z = (x + y) * (y - x)

Parantez içlerindeki (x+y)' nin değeri 8 ile (y-x)' nin değeri -2 çarpılır ve sonuç z değişkenine -16 olarak eşitlenir.

Bölme Operatörü (/)

x = 5
y = 2
z = (x * y) / y

Parantez içindeki (x*y)' nin değeri 10 sayısı y' nin değeri olan 2' e bölünür ve sonuç 5 olarak z değişkenine aktarılır.

Mod Alma Operatörü (%)

x = 1001
y = 2
z = x % y

x değişkeninin değeri olan 1001 sayısının 2' e kalansız bölümünden elde edilen sayı 1' dir. 

Tam Bölme Operatörü (//)

x = 15
y = 2
z = x // y

x' in y değrine kalansız bölümünden çıkan sonuç 7 değeri z değişkenine atanır.

Üs Alma Operatörü (**)

x = 2
y = 5
z = x ** y # 2*2*2*2*2

2' nin 5 defa yan yana çarpımından elde edilen 32 değeri z değişkenine aktarılır.


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş