1374

Python ile Sıfırdan İleri Seviye Python Programlama

Python String Metotları

Pythonda string metotları nelerdir ve nasıl kullanırız?

Split Metodu

Split metodu, karakter dizisinde belirtilen bir karaktere göre parçalama işlemi yapar. 

Örnek

message = 'Hello, There.'
message = message.split(',')  # ['Hello',' There']

Karakter dizisini ',' karakterinden parçalara ayırır ve bize bir liste gönderir.

Split metoduna bir parametre göndermediğimizde ise, boşluk karakterinden parçalama yapılır.

Örnek

message = 'Hello, There.'
message = message.split()  # ['Hello,', 'There.']

Upper Metodu

Upper metodu, karakterleri büyük harfe çevirir.

Örnek

message = 'Hello There.'
message = message.upper() # HELLO THERE.

Lower Metodu

Lower metodu, karakterleri büyük harfe çevirir.

Örnek

message = 'HELLO THERE.'
message = message.upper() # Hello There.

** title() metodu, karakter dizisindeki her kelimenin baş harfini büyük harfe çevirir.

** capitalize(), karakter dizisindeki sadece ilk kelimenin baş harfini büyük harfe çevirir.

Strip Metodu

Strip metodu, karakter dizisinin baş ve sondaki boşluk karakterlerini siler. 

Örnek

username = "   sadikturan   "
x = username.strip()
print("my username is + x") # my username is sadikturan

Eğer strip() metodunun belirttiğimiz karakterleri silmesini istersek bu karakteri parametre olarak göndermemiz gerekir.

Örnek

username = ",,,,...!!sadikturan***"
x = username.strip(',.!*')
print("my username is + x") # my username is sadikturan

Replace Metodu

Replace metodu karakter güncellemesi için kullanılır. 

Örnek

message = 'My name is Sadık Turan'
message = message.replace('Sadık','Çınar') # My name is Çınar Turan

replace() metotlarını ard arda kullanabiliriz. 

Örnek

url = url.replace(' ','-')
     .replace('@','')       
     .replace('ö','o')
     .replace('ü','u')
     .replace('ş,'s')
     .replace('ü','u')

şeklinde türkçe karakterleri, boşluk karakterlerini ve '@' işaretini url içinde güncelleyebiliriz. 

Find Metodu

Find metodu verilen string ifade içinde arama yapar ve bulduğu ilk indeks numarasını döndürür. Eğer bulamazsa exception döndürür.

Örnek

txt = "My name is Sadık Turan."
x = txt.find("name")
print(x) # x = 3

name string içerisinde 3.indeks numarasından itibaren başladığından dolayı 3 değeri yazdırılır.

Index Metodu

index metodu verilen string ifade içinde arama yapar ve bulduğu ilk indeks numarasını döndürür. Eğer bulamazsa find metodundan farklı olarak geriye -1 değerini döndürür.

Örnek

txt = "My name is Sadık Turan."
x = txt.index("name")
print(x) # x = 3

Eğer ki string içinde olmayan bir ifadeyi aratırsak geriye -1 döner.

Örnek

txt = "My name is Sadık Turan."
x = txt.index("old")
print(x) # x = -1

old, string içinde bulunmadığından dolayı -1 döner.

** Ayrıca index ve find metodu için bir arama kapsamı belirtebiliriz.

index("aranılacak ifade", "başlangıç indeksi","bitiş indeksi")

Örnek

txt = "My name is Sadık Turan."
x = txt.index("name",0,10)
print(x) # x = 3

0 ile 10. indeks arasında bir arama yapılır.

String Metot Uygulamaları

website = "http://www.sadikturan.com"
course = "Python Kursu: Baştan Sona Python Programlama Rehberiniz (40 saat)"

1- ' Hello World ' karakter dizisinin baş ve sondaki boşluk karakterlerini silin.

result = ' Hello World '.strip()   # baş ve sondaki boşluk karakterleri silinir.
result = ' Hello World '.lstrip()  # baştaki boşluk karakterleri silinir.
result = ' Hello World '.rstrip()  # sondaki boşluk karakterleri silinir.
result =  website.lstrip('/:pth')  # baştan itibaren '/:pth' karakteri silinir. result "www.sadikturan.com" değerini alır.

2- 'www.sadikturan.com' içindeki sadikturan bilgisi haricindeki her karakteri silin.

result = 'www.sadikturan.com'.strip('w.moc')

3- 'course' karakter dizisinin tüm karakterlerini küçük harf yapın.

result = course.lower() # küçük harfe çevrilir.
result = course.upper() # büyük harfe çevrilir.
result = course.title() # her kelimenin baş harfe büyük harfe çevrilir.

4- 'website' içinde kaç tane a karakteri vardır ? (count('a'))

result = website.count('a')     # a karakteri sayılır.
result = website.count('www')    # www karakterleri sayılır. 
result = website.count('www',0,10) # 0 ile 10. indeks arasında www ifadesi sayılır.

5- 'website' "www" ile başlayıp com ile bitiyor mu?

result = website.startswith('www')  # website www ile başlıyor mu ? False
result = website.startswith('http')  # website http ile başlıyor mu ? True
result = website.endswith('com')   # website com ile bitiyor mu ? True

6- 'website' içinde 'com' ifadesi var mı?

result = website.find('com')     # website içerisinde 'com' ifadesini arar ve geriye 22 döner.
result = website.find('com',0,10)   # 0 ile 10 arasında com ifadesini bulamaz ve exception döndürür.
result = course.find('Python')    # 0.indeksten itibaren bulduğu ilk Python için 0 değeri döner.
result = course.rfind('Python')    # Aramaya sağdan başlayacağından dolayı 2. Python' i 26. indekste bulur.
result = website.index('com')     # website içerisinde 'com' ifadesini arar ve geriye 22 döner.
result = website.rindex('com')    # website içerisinde 'com' ifadesini arar ve geriye 22 döner.
result = website.rindex('comm')    # comm bulunamadığından "ValueError: substring not found" hatası gelir.

7- 'course' içindeki karakterlerin hepsi alfabetik mi? (isalpha, isdigit)

result = course.isalpha()  # tüm karakterler alfabetik mi diye sorar ve False gelir.
result = 'Hello'.isalpha() # tüm karakterler alfabetik olduğundan True gelir.
result = course.isdigit()  # tüm karakterler rakam mı diye sorar ve False gelir.
result = '123'.isdigit()  # tüm karakterler rakam mı diye sorar ve True gelir.

8- 'Contents' ifadesini satırda 50 karakter içine yerleştirip sağ ve soluna * ekleyiniz.

result = 'Contents'.center(50, '*')  # **** Contents **** şeklinde toplam 50 karakter olur.
result = 'Contents'.ljust(50, '*')   # Contents ********* şeklinde toplam 50 karakter olur.
result = 'Contents'.rjust(50, '*')   # ********* Contents şeklinde toplam 50 karakter olur.

9- 'course' karakter dizisindeki tüm boşluk karakterlerini '-' ile değiştirin.

result = course.replace(' ', '-')  # tüm boşluk karakterleri '-' ile değiştirilir.
result = course.replace(' ', '-',5) # ilk 5 boşluk karakterleri '-' ile değiştirilir.
result = course.replace(' ', '')   # tüm boşluk karakteri silinir.

10- 'Hello World' karakter dizisinin 'World' ifadesini 'There' olarak değiştirin

result = 'Hello World'.replace('World','There')

11- 'course' karakter dizisini boşluk karakterlerinden ayırın.

result = course.split(' ') # ['Python', 'Kursu:', 'Baştan', 'Sona', 'Python', 'Programlama', 'Rehberiniz', '(40', 'saat)']
result = result[2]     # 'Baştan'
result = result[5]     # 'Programlama'

split metodu ile string ifadeyi her boşluk karakterinden ayırıp bir listeye çevirmiş oluruz ve her bir liste elemanına indeks numarası ile ulaşabiliriz.


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş