1374

Python Dersleri: Baştan Sona Python Programlama Eğitimi

Python String Metotları

Pythonda string metotları nelerdir ve nasıl kullanırız?Split Metodu

Split metodu, karakter dizisinde belirtilen bir karaktere göre parçalama işlemi yapar. 

Örnek

message = 'Hello, There.'
message = message.split(',')  # ['Hello',' There']

Karakter dizisini ',' karakterinden parçalara ayırır ve bize bir liste gönderir.

Split metoduna bir parametre göndermediğimizde ise, boşluk karakterinden parçalama yapılır.

Örnek

message = 'Hello, There.'
message = message.split()  # ['Hello,', 'There.']

Upper Metodu

Upper metodu, karakterleri büyük harfe çevirir.

Örnek

message = 'Hello There.'
message = message.upper() # HELLO THERE.

Lower Metodu

Lower metodu, karakterleri büyük harfe çevirir.

Örnek

message = 'HELLO THERE.'
message = message.upper() # Hello There.

** title() metodu, karakter dizisindeki her kelimenin baş harfini büyük harfe çevirir.

** capitalize(), karakter dizisindeki sadece ilk kelimenin baş harfini büyük harfe çevirir.

Strip Metodu

Strip metodu, karakter dizisinin baş ve sondaki boşluk karakterlerini siler. 

Örnek

username = "   sadikturan   "
x = username.strip()
print("my username is + x") # my username is sadikturan

Eğer strip() metodunun belirttiğimiz karakterleri silmesini istersek bu karakteri parametre olarak göndermemiz gerekir.

Örnek

username = ",,,,...!!sadikturan***"
x = username.strip(',.!*')
print("my username is + x") # my username is sadikturan

Replace Metodu

Replace metodu karakter güncellemesi için kullanılır. 

Örnek

message = 'My name is Sadık Turan'
message = message.replace('Sadık','Çınar') # My name is Çınar Turan

replace() metotlarını ard arda kullanabiliriz. 

Örnek

url = url.replace(' ','-')
     .replace('@','')       
     .replace('ö','o')
     .replace('ü','u')
     .replace('ş,'s')
     .replace('ü','u')

şeklinde türkçe karakterleri, boşluk karakterlerini ve '@' işaretini url içinde güncelleyebiliriz. 

Find Metodu

Find metodu verilen string ifade içinde arama yapar ve bulduğu ilk indeks numarasını döndürür. Eğer bulamazsa exception döndürür.

Örnek

txt = "My name is Sadık Turan."
x = txt.find("name")
print(x) # x = 3

name string içerisinde 3.indeks numarasından itibaren başladığından dolayı 3 değeri yazdırılır.

Index Metodu

index metodu verilen string ifade içinde arama yapar ve bulduğu ilk indeks numarasını döndürür. Eğer bulamazsa find metodundan farklı olarak geriye -1 değerini döndürür.

Örnek

txt = "My name is Sadık Turan."
x = txt.index("name")
print(x) # x = 3

Eğer ki string içinde olmayan bir ifadeyi aratırsak geriye -1 döner.

Örnek

txt = "My name is Sadık Turan."
x = txt.index("old")
print(x) # x = -1

old, string içinde bulunmadığından dolayı -1 döner.

** Ayrıca index ve find metodu için bir arama kapsamı belirtebiliriz.

index("aranılacak ifade", "başlangıç indeksi","bitiş indeksi")

Örnek

txt = "My name is Sadık Turan."
x = txt.index("name",0,10)
print(x) # x = 3

0 ile 10. indeks arasında bir arama yapılır.

String Metot Uygulamaları

website = "http://www.sadikturan.com"
course = "Python Kursu: Baştan Sona Python Programlama Rehberiniz (40 saat)"

1- ' Hello World ' karakter dizisinin baş ve sondaki boşluk karakterlerini silin.

result = ' Hello World '.strip()   # baş ve sondaki boşluk karakterleri silinir.
result = ' Hello World '.lstrip()  # baştaki boşluk karakterleri silinir.
result = ' Hello World '.rstrip()  # sondaki boşluk karakterleri silinir.
result =  website.lstrip('/:pth')  # baştan itibaren '/:pth' karakteri silinir. result "www.sadikturan.com" değerini alır.

2- 'www.sadikturan.com' içindeki sadikturan bilgisi haricindeki her karakteri silin.

result = 'www.sadikturan.com'.strip('w.moc')

3- 'course' karakter dizisinin tüm karakterlerini küçük harf yapın.

result = course.lower() # küçük harfe çevrilir.
result = course.upper() # büyük harfe çevrilir.
result = course.title() # her kelimenin baş harfe büyük harfe çevrilir.

4- 'website' içinde kaç tane a karakteri vardır ? (count('a'))

result = website.count('a')     # a karakteri sayılır.
result = website.count('www')    # www karakterleri sayılır. 
result = website.count('www',0,10) # 0 ile 10. indeks arasında www ifadesi sayılır.

5- 'website' "www" ile başlayıp com ile bitiyor mu?

result = website.startswith('www')  # website www ile başlıyor mu ? False
result = website.startswith('http')  # website http ile başlıyor mu ? True
result = website.endswith('com')   # website com ile bitiyor mu ? True

6- 'website' içinde 'com' ifadesi var mı?

result = website.find('com')     # website içerisinde 'com' ifadesini arar ve geriye 22 döner.
result = website.find('com',0,10)   # 0 ile 10 arasında com ifadesini bulamaz ve exception döndürür.
result = course.find('Python')    # 0.indeksten itibaren bulduğu ilk Python için 0 değeri döner.
result = course.rfind('Python')    # Aramaya sağdan başlayacağından dolayı 2. Python' i 26. indekste bulur.
result = website.index('com')     # website içerisinde 'com' ifadesini arar ve geriye 22 döner.
result = website.rindex('com')    # website içerisinde 'com' ifadesini arar ve geriye 22 döner.
result = website.rindex('comm')    # comm bulunamadığından "ValueError: substring not found" hatası gelir.

7- 'course' içindeki karakterlerin hepsi alfabetik mi? (isalpha, isdigit)

result = course.isalpha()  # tüm karakterler alfabetik mi diye sorar ve False gelir.
result = 'Hello'.isalpha() # tüm karakterler alfabetik olduğundan True gelir.
result = course.isdigit()  # tüm karakterler rakam mı diye sorar ve False gelir.
result = '123'.isdigit()  # tüm karakterler rakam mı diye sorar ve True gelir.

8- 'Contents' ifadesini satırda 50 karakter içine yerleştirip sağ ve soluna * ekleyiniz.

result = 'Contents'.center(50, '*')  # **** Contents **** şeklinde toplam 50 karakter olur.
result = 'Contents'.ljust(50, '*')   # Contents ********* şeklinde toplam 50 karakter olur.
result = 'Contents'.rjust(50, '*')   # ********* Contents şeklinde toplam 50 karakter olur.

9- 'course' karakter dizisindeki tüm boşluk karakterlerini '-' ile değiştirin.

result = course.replace(' ', '-')  # tüm boşluk karakterleri '-' ile değiştirilir.
result = course.replace(' ', '-',5) # ilk 5 boşluk karakterleri '-' ile değiştirilir.
result = course.replace(' ', '')   # tüm boşluk karakteri silinir.

10- 'Hello World' karakter dizisinin 'World' ifadesini 'There' olarak değiştirin

result = 'Hello World'.replace('World','There')

11- 'course' karakter dizisini boşluk karakterlerinden ayırın.

result = course.split(' ') # ['Python', 'Kursu:', 'Baştan', 'Sona', 'Python', 'Programlama', 'Rehberiniz', '(40', 'saat)']
result = result[2]     # 'Baştan'
result = result[5]     # 'Programlama'

split metodu ile string ifadeyi her boşluk karakterinden ayırıp bir listeye çevirmiş oluruz ve her bir liste elemanına indeks numarası ile ulaşabiliriz.