1354

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

Boostrap Jumbotron

Boostrap Jumbotron nedir ve nasıl oluşturulur?

Boostrap Jumbotron gri bir arka zemine sahip olan bir bölmedir ve genelde web sayfamızın amacını bildiren bir başlık ve açıklamayı barındırır.

Bootstrap Tutorial

Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile-first projects on the web.

Jumbotron kısmını oluşturmak için .jumbotron sınıfına sahip bir <div> etiketi oluşturmamız gerekiyor.

<div class="jumbotron">
  <h1>Bootstrap Tutorial</h1> 
  <p>Bootstrap is the most popular HTML, CSS and JS framework for developing </p> 
</div>

Eğer ki satırı kaplayan bir bootstrap jumbotron oluşturmak isterseniz .jumbotron sınıfından sonra .jumbotron-fluid sınıfını da eklemelisiniz.

Ayrıca jumbotron' un gri zemin rengi satırı kapladıktan sonra içeriğinde ortalanmasını yani aynı şekilde kenarlara kadar gelmemesi için .container sınıfını kullanmalıyız.

<div class="jumbotron jumbotron-fluid">
  <div class="container">
    <h1>Bootstrap Tutorial</h1> 
    <p>Bootstrap is the most popular HTML, CSS and JS framework for developing</p> 
  </div>
</div>