1204

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

Bootstrap Alerts

Bootstrap alerts nedir ve nasıl kullanılır?

Boostrap 4 alert sınıfları ile amacınıza uygun mesaj içeriklerinizi gösterebilirsiniz.

Örneğin kayıt işleminden sonra işlemin başarılı olduğunu söylemek için yeşil zemin rengine sahip bir alert kutusu ya da bir hata mesajını göstermek için kırmızı zemin rengine sahip bir alert kutusu kullanabilirsiniz.

Alert kutularını oluşturmak için .alert sınıfından sonra .alert-success.alert-info.alert-warning.alert-danger.alert-primary.alert-secondary.alert-light.alert-dark sınıflarından birini kullanabilirsiniz.

A simple primary alert—check it out!
A simple secondary alert—check it out!
A simple success alert—check it out!
A simple danger alert—check it out!
A simple warning alert—check it out!
A simple info alert—check it out!
A simple light alert—check it out!
A simple dark alert—check it out!
<div class="alert alert-primary" role="alert">
 A simple primary alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-secondary" role="alert">
 A simple secondary alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-success" role="alert">
 A simple success alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-danger" role="alert">
 A simple danger alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-warning" role="alert">
 A simple warning alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-info" role="alert">
 A simple info alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-light" role="alert">
 A simple light alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-dark" role="alert">
 A simple dark alert—check it out!
</div>

Örnek 1 için tıklayınız.

Alert kutusu içinde bir link oluşturmak için .alert-link sınıfını kullanabiliriz.

 <div class="alert alert-primary" role="alert">
 A simple primary alert with <a href="#" class="alert-link">an example link</a>. Give it a click if you like.
 </div>

Örnek 2 için tıklayınız.

Kullanıcının alert kutusunu kapatması için bir icon ekleyebiliriz.

<div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">
 <strong>Holy guacamole!</strong> You should check in on some of those fields below.
 <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
  <span aria-hidden="true">&times;</span>
 </button>
</div>

Örnek 3 için tıklayınız.