1357

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

Boostrap Pagination

Boostrap ile sayfalama butonlarını nasıl yapılır?Boostrap Pagination sınıfları ile güzel görünümlü sayfalama butonları oluşturabilirsiniz.


Bootstrap pagination sınıfları ile sayfalama butonları oluşturmak için <ul> etiketine .pagination  sınıfını verdikten sonra her bir butonu barındıracak olan <li> etiketine .page-item sınıfını vermeliyiz. Her bir <li> etiketi içine <a> ya da <button> etiketi ekleyerek .page-link sınıfını kullanmalıyız.

<ul class="pagination">
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>

Örnek 1 için tıklayınız.

Active Button Görünümü

Aktif olan linki öne çıkarmak için .active sınıfını kullanabiliriz.

<ul class="pagination">
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
 <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>

Örnek 2 için tıklayınız.

Disabled (Pasif) Button Görünümü

Pasif yani tıklanamaz button oluşturmak için .disabled sınıfını kullanabiliriz.

<ul class="pagination">
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
 <li class="page-item disabled"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>

Örnek 3 için tıklayınız.

Pagination Sizing (Sayfalama Buton Boyutları)

Büyük buton grubu oluşturmak için .pagination-lg sınıfını ve küçük buton gurubu için .pagination-sm sınıflarını kullanabiliriz.

 

<ul class="pagination pagination-lg">
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>

<ul class="pagination pagination-sm">
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>

Örnek 4 için tıklayınız.

Pagination Alignment (Hizalama)

Bootstrap sayfalama butonlarını sağa hizalamak için .justify-content-end kullanılır eğer ortalamak istersek .justify-content-center sınıfını kullanmalıyız.

<ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Next</a></li>
 </ul>
 <ul class="pagination justify-content-center">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Next</a></li>
 </ul>
 <ul class="pagination justify-content-end">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Next</a></li>
 </ul>

Örnek 5 için tıklayınız.


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş