1205

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

Bootstrap Tablolar

Bootstrap 4 ile Tablo Tasarımı Nasıl Yapılır?

Bootstrap 4 tablo sınıfları ile tablolarımıza saniyeler içinde profesyonel bir görüntü katabiliriz.

<table> etiketine sadece .table sınıfını ekleyerek tablomuza padding ve yatay çizgileri eklemiş oluyoruz.

<table class="table">
 <tr>
   <th>Kurs</th>
   <th>Ders Sayısı</th> 
   <th>Öğrenci Sayısı</th>
 </tr>
 <tr>
   <td>Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi</td>
   <td>325</td> 
   <td>3000</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Uygulamalı Programlama Eğitimi</td>
  <td>126</td> 
  <td>500</td>
 </tr>
</table>

Örnek 1 için tıklayınız.

** .table-striped sınıfını ekleyerek tablomuzun her satırını farklı renk ile daha belirgin hale getirebiliriz.

<table class="table table-striped">
 <tr>
  <td> </td>
 </tr> 
</table>

Örnek 2 için tıklayınız.

** .table-bordered sınıfını ekleyerek tablomuza kenarlık ekleyebiliriz.

<table class="table table-bordered">
 <tr>
  <td> </td>
 </tr> 
</table>

Örnek 3 için tıklayınız.

** .table-hover sınıfını ekleyerek her satır üzerine geldiğimizde satırı öne çıkaracak bir zemin rengi görünmesini sağlayabiliriz.

<table class="table table-hover">
 <tr>
  <td> </td>
 </tr> 
</table>

Örnek 4 için tıklayınız.

** .table-borderless sınıfını ekleyerek tablonun tüm kenarlıklarını silebiliriz.

<table class="table table-borderless">
 <tr>
  <td> </td>
 </tr> 
</table>

Örnek 5 için tıklayınız.

** .table-dark sınıfını ekleyerek siyah bir tablo elde edebiliriz.

<table class="table table-borderless table-dark">
 <tr>
  <td> </td>
 </tr> 
</table>

Örnek 6 için tıklayınız.

** .table-sm sınıfını ekleyerek daha az padding değerine sahip tablo elde edebiliriz.

<table class="table table-sm">
 <tr>
  <td> </td>
 </tr> 
</table>

Örnek 7 için tıklayınız.

Tablolar için kullanabileceğimiz bazı renk sınıfları vardır. Bu sınıfları <table>, <tr> ya da <td> etiketlerine uygulayıp ister satır ister kolon istersek de tablonun kendisi için arkaplan rengi oluşturabiliriz.

Bootstrap tablolar ile kullanabileceğimiz renk sınıfları .table-active, .table-primary, .table-secondary, .table-success, .table-danger, .table-warning, .table-info, .table-light, .table-dark sınıflarıdır.

 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Default</td>
    <td>Defaultson</td>
    <td>def@somemail.com</td>
   </tr>   
   <tr class="table-primary">
    <td>Primary</td>
    <td>Joe</td>
    <td>joe@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-success">
    <td>Success</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-danger">
    <td>Danger</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-info">
    <td>Info</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-warning">
    <td>Warning</td>
    <td>Refs</td>
    <td>bo@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-active">
    <td>Active</td>
    <td>Activeson</td>
    <td>act@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-secondary">
    <td>Secondary</td>
    <td>Secondson</td>
    <td>sec@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-light">
    <td>Light</td>
    <td>Angie</td>
    <td>angie@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-dark text-dark">
    <td>Dark</td>
    <td>Bo</td>
    <td>bo@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>

Örnek 8 için tıklayınız.

Bootstrap 4 ile responsive bir tablo oluşturmak için .table-responsive sınıfını kullanmalıyız. Eğer tablomuz satırda tüm içeriğini gösteremezse bu durumda kaydırma çubukları gösterilir.

 <div class="table-responsive">
  <table class="table">

  </table>
</div>

Örnek 9 için tıklayınız.