1325

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

Css Söz Dizimi

Css söz dizimi yani css syntax nedir ve nasıl kullanılır ? Css ile kodlarımızı nasıl yazarız ?

Css kodlarımızın söz dizimi selector ve declaration kısımlarından oluşur.

Selector : Css kodumuzun etkileyeceği etiketlerin seçimini selector ile yapıyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz tek selector biçimi etiket ismine göre yaptığımız kullanımdır.

Örneğin; sayfadaki tüm <p> etiketlerinin seçimi aşağıdaki gibidir ;

p {
   color : red;
}

ya da sayfadaki tüm div etiketlerine aşağıdaki gibi ulaşabiliriz.

div {
   background-color : blue;
   width : 500px;
}

Declaration : Css tanımlama kısmıdır.

        => property : özellik ismi. (örneğin ; color , background-color gibi.)

        => value : özelliğe verebileceğimiz değerdir. (örneğin ; blue , red gibi.)

** Şu ana kadar gördüğümüz bazı css kodlarımız ;

color : blue;  => yazı rengi

font-size : 20px; => font büyüklüğü

background-color : red; =>  zemin rengi

width : 500px; =>  genişlik