1131

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

Uygulama Çalışması-3

Uygulama Çalışması-3

** Html listeler ile alakalı yapacak olduğumuz uygulama görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

 

** Örneğimizde ilk başta başlık ve en dıştaki listeleri oluşturmak gerekir.

 

  <h1>Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi</h1>
    <hr>
    
    <h3>Front-end Development</h3>
    <ul>
        <li>Html5</li>
        <li>Css</li>
        <li>Javascript</li>
        <li>Bootstrap 4</li>
        <li>Jquery</li>
    </ul>
    
    
    <h3>Back-end Development</h3>
    
    <ol>
        <li>Asp.net MVC Başlangıç</li>
        <li>C# Programlama</li>
        <li>Asp.net MVC Orta Seviye</li>
        <li>Veritabanı Temelleri</li>
        <li>Entity Framework</li>
        <li>Linq</li>
        <li>Asp.net MVC ile Entity Framework</li>
        <li>Asp.net Identity</li>
        <li>Asp.net Web Api</li>
    </ol>

 

** Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur.

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi


Front-end Development

 • Html5
 • Css
 • Javascript
 • Bootstrap 4
 • Jquery

Back-end Development

 1. Asp.net MVC Başlangıç
 2. C# Programlama
 3. Asp.net MVC Orta Seviye
 4. Veritabanı Temelleri
 5. Entity Framework
 6. Linq
 7. Asp.net MVC ile Entity Framework
 8. Asp.net Identity
 9. Asp.net Web Api

 

Daha sonra listelerin içindeki alt listeleri oluşturmak gerekli. Birinci listemizin Html5 elemanı içinde bir liste daha oluşturmamız gerekli.

<ul>
    <li>
      Html5
      <ul>
        <li>Bölüm Tanıtımı</li>
        <li>İlk Web Sayfam</li>
      </ul>
    </li>
     ....
</ul>

 

** Bootstrap 4 elemanının alt listesini de şu şekilde eklemeliyiz ;

<li>
    Bootstrap 4
    <ul type="square">
      <li>
         Bölüm Tanıtımı
      </li>
      <li>
         Grid System
         <ol type="a">
           <li>Ders 1</li>
           <li>Ders 2</li>
         </ol>
      </li>
    </ul>  
 </li>

 

** Uygulamanın son hali 

 

  <h1>Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi</h1>
    <hr>
    
    <h3>Front-end Development</h3>
    <ul>
        <li>
            Html5
            <ul>
                <li>Bölüm Tanıtımı</li>
                <li>İlk Web Sayfam</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Css</li>
        <li>Javascript</li>
        <li>
            Bootstrap 4
            <ul type="square">
                <li>Bölüm Tanıtımı</li>
                <li>                
                    Grid System
                    <ol type="a">
                        <li>Ders 1</li>
                        <li>Ders 2</li>
                    </ol>
                </li>
            </ul>
        </li>
        <li>Jquery</li>
    </ul>
    
    
    <h3>Back-end Development</h3>
    
    <ol>
        <li>Asp.net MVC Başlangıç</li>
        <li>C# Programlama</li>
        <li>Asp.net MVC Orta Seviye</li>
        <li>Veritabanı Temelleri</li>
        <li>Entity Framework</li>
        <li>Linq</li>
        <li>Asp.net MVC ile Entity Framework</li>
        <li>Asp.net Identity</li>
        <li>Asp.net Web Api</li>
    </ol>

 

Ekran çıktısı;

 

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi


Front-end Development

 • Html5
  • Bölüm Tanıtımı
  • İlk Web Sayfam
 • Css
 • Javascript
 • Bootstrap 4
  • Bölüm Tanıtımı
  • Grid System
   1. Ders 1
   2. Ders 2
 • Jquery

Back-end Development

 1. Asp.net MVC Başlangıç
 2. C# Programlama
 3. Asp.net MVC Orta Seviye
 4. Veritabanı Temelleri
 5. Entity Framework
 6. Linq
 7. Asp.net MVC ile Entity Framework
 8. Asp.net Identity
 9. Asp.net Web Api

 

Uygulama Çalışması : Aşağıda verdiğim örnek test sorusundan sıralı ve sırasız listeleri kullanarak 5 tane oluşturunuz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bir web programlama dili değildir?

      a. Html

      b. Asp.net

      c. Php

      d. NodeJs