1129

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

Html Sırasız Listeler

Html ile sırasız liste kullanımı

Sırasız listeler numaralandırma olmadan oluşturduğumuz listelere denir. Her bir liste elemanı bir satırı kaplayacak şekilde yani block etiket şeklinde oluşturulur.

Örneğin ;

<ul>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ul> 

 

Ekran çıktısı ;

 • Coffee
 • Tea
 • Milk

şeklinde olur.

Liste elemanlarının başında ek bir ayarlama yapmadan içi dolu bir daire olarak çıkarılır. Ancak biz bu şekli değiştirebilir yada silebiliriz.

Silmek için ;

<ul style="list-style-type:none">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ul>

Ekran çıktısı :

 • Coffee
 • Tea
 • Milk

 

Değiştirmek için ise disc,square,circle değerlerini kullanabiliriz.

 

<ul style="list-style-type:circle">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ul>

Ekran çıktısı ;

 • Coffee
 • Tea
 • Milk

şeklinde olur.