1360

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

Bootstrap Navs

Bootstrap 4 Navs nedir ve nasıl oluşturulur ?

Bootstrap 4 ile Navs yani bir menü oluşturmak için .nav sınıfına sahip <ul> etiketi içine ekleyeceğiniz her bir <li> etiketine .nav-item ve her bir <li> etiketi içine ekleyeceğiniz <a> etiketine ise .nav-link sınıfını vermemiz gerekiyor.

 

 

<ul class="nav">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>

Örnek 1 için tıklayınız.

Boostrap 4 Yatay Menü Hizalama (Aligned Navs)

Bootstrap 4 navs' leri hizalamak için bootstrap flexbox sınıflarını kullanabiliriz.

** Ortaya almak için .justify-content-center sınıfını kullanmalıyız.

** Sağa hizalamak için .justify-content-end sınıfını kullanmalıyız.

 
  <ul class="nav justify-content-center">
  
  </ul>  
 
  <ul class="nav justify-content-end">
 
 </ul>
 

Örnek 2 için tıklayınız.

Boostrap 4 ile Dikey Menü Hazırlama (Vertical Navs)

Boostrap 4 navs ile dikey menü hazırlamak için .flex-column sınıfını kullanmalıyız.

 <ul class="nav flex-column"> 
 
 </ul>

Örnek 3 için tıklayınız.