2399

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

Javascript Veri Türleri

Javascript dersleri serimizin bu dersinde Javascript' de Primitive ve Reference Tipler nedir ve nasıl kullanılır ?Javascript' de veri tutmak için kullandığımız javascript veri tiplerini 2 ayrı grupta ele abilirsiniz;

Primitive Types: String, Number, Boolean ve undefined.

Reference Types: Objects yani nesneleri ifade eder. ArrayObject Literals, Functions (fonksiyon) nesne ve null olarak algılanırlar. 

** Nesne kavramının ne olduğunu daha sonra öğreneceğiz.

 

Javascript String 

let firstName = 'Çınar';
console.log(typeof firstName) // string

** typeof operatörü ile bir değişkenin veri tipini öğrenebiliriz ve typeof operatörü ile değişkenin tipine baktığımızda "string" olduğunu görürüz.

** String bir değişken tanımlarken tek tırnak ya da çift tırnak kullanabiliriz.

String bir veri türü karakter dizisi olarak anılır yani bir string ifadeyi karakterler topluluğu oluşturur. (array ile benzer)

var carName1 = "Volvo XC60";  // çift tırnak
var carName2 = 'Volvo XC60';  // tek tırnak

Tek ve çift tırnak iç içe kullanıldığında gereklidir. Örneğin,

var str = "It's alright";  // çift tırnak içinde tek tırnak kullanımı

 

Javascript Number 

let age = 20; 
console.log(typeof age) // number

number türündeki değerler tırnak kullanılmadan oluşturulması gerekiyor. typeof operatörü ile değişkenin tipine baktığımızda "number" olduğunu görürüz.

let money = 100.5;
console.log(typeof money) // number

ondalıklı bir sayıyı nokta ile tanımlarız ve veri tipine baktığımızda gene number türünde bir veri olduğunu görürüz.

 

Javascript Boolean

let isActive = false;
console.log(isActive) // boolean

boolean türündeki bir veri tipi true ya da false bir değer alır.

Örneğin isActive ismindeki boolean değişkeni içine false değerini atadık ve typeof operatörü ile bakarsak boolean tipinde olduğunu görürüz.

** boolean veri tipini bir durumun doğru ya da yanlış, var ya da yok şeklinde bilgisini tutmak için kullanırız. Örneğin uygulama aktif mi; true ise evet, false ise hayır.

 

Javascript Undefined

let car;
console.log(typeof car) // undefined

tanımlanan ancak içerisine değer atılmayan tipler için undefined tipi kullanılır.

 

JavaScript Arrays

let names = ['Ali','Ahmet','Can']
console.log(typeof names) // object

names ismindeki dizi 3 elemanlıdır. Her bir dizi elemanına atanan bir index numarası vardır ve ilk eleman 0. indeksten başlar. Dolayısıyla dizi elemanlarına ulaşmak için;

console.log(names[0]) // Ali
console.log(names[1]) // Ahmet
console.log(names[2]) // Can

Dizinin eleman sayısını öğrenmek için length özelliğini kullanmamız gerekiyor. Javascript diziler için kullanabileceğimiz özellikler ve metotlar mevcuttur bunları diziler dersinde öğreneceğiz.

console.log(names.length) // 3

 

Javascript Object Literals

let address= {
  city: 'Kocaeli',
  country: 'Türkiye'
}

console.log(address) // object

Javascript ile bir object literal tanımlaması yaptığımızda birden fazla alanı gruplayıp kullanabiliriz. Örneğin ahmet in adı için ayrı bir değişken soyadı için ayrı bir değişken tanımlamamıza gerek yok.

let fullname = { 
   name: 'Ahmet',
   surname: 'Turan'    
}

tabi ki object literal tanımlamasını tek satırda da yapabiliriz.

let fullname = { name: 'Ahmet', surname: 'Turan', age: 25 }

her bir değere ulaşmak için ise [ ] kullanmamız gerekir.

console.log(fullname["name"])    // Ahmet
console.log(fullname["surname"])  // Turan
console.log(fullname["age"])      // 25

 

Javascript Functions

var calculateAge = function(){
  return 0;
}

console.log(typeof calculateAge) // function

Javascript' de fonksiyonlar da bir object olarak nitelendirilir. Fonksiyonları ayrı bir ders içerisinde göreceğiz.Javascript Null

Javascript' de null bir object olarak algılanır. Yani tanımladığınız bir veri içine null değer attığınızda bellekte bir alan tahsis edilir ancak içerisinde bir değer olmadığını söylemiş oluruz.

var person = {firstName:"Ahmet", lastName:"Turan", age:20 };
person = null;  

burada null değer atayarak adresi belli olan nesnenin içerisindeki değeri silmiş oluyoruz.

** Bellekteki adres kavramını anlayabilmek için nesnenin bellekte nasıl saklandığını iyi anlamak gerekiyor. Referans tipler konusu ile alakalı bir durum.


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş