2414

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

C# Değişkenler

.Net Core VariableDeğişkenler (Variables) Nedir?

Bilgisayarımızda bulunan RAM (Random Access Memory) üzerinde belirli adresler vardır. Bu adreslerde verilerimizi değişken adlı yapıda geçici olarak saklanız.

Değişkenler, veri değerlerini depolamak için kullanılan veri tutucularıdır. Verilerin saklanması için değişkenlerin tanımlanması gerekmektedir.Değişken tanımlanırken kullanabileceğimiz farklı değişken türleri vardır. Programa girilecek verinin ne olduğuna bağlı olarak değişken türünü seçebiliriz.Örneğin; verinin "Hello world" olması durumda değişkeni sözel olarak tanımlamamız gerekir. Değişken tanımlamada bazı kurallara uymalıyız.

 

Değişken Tanımlama

Bir değişkeni oluşturmak için o değişkenin türünü (tipini) belirtmeli ona bir isim ve değer atamalısınız.

(değişken tipi) (değişken adı) = (verinin değeri);

şeklinde değerler tanımlanır.

 

Değişken tipi

Amaca uygun olarak farklı değişken tipleri vardır. 

=> int: sayısal verileri depolar.

int sayi = 5 ;

=> string: metinsel ifadeleri depolar.

string text= "hello world";

=> bool: Değerleri "true" ya da "false" şeklinde iki farklı durumda saklar.

bool myBool= false;

=> float: ondalıklı sayıları saklar.

float birinci_sayi= 2,6;

=> char: tek karakteri depolar. örneğin; "a" ya da "A" 

char harf= 'A';

 

Değişken adı

Değişken adı seçerken de uymamız gereken bazı koşullar vardır.

=>Sayı ile başlayamaz.

1sayi         sayi1

=>Arada boşluk olmamalıdır. Gerekli durumlarda boşluk yerine "_" ifadesi kullanılmalıdır.

birinci sayi         birinci_sayi

=>Türkçe karakter içermemelidir.

sayı           sayi

=>Dile özgü anahtar kelimeler kullanılmamalıdır.

for   switch

=> Büyük-küçük harflere duyarlıdır. (hello ile HELLO farklı değişkeni tanımlar.)

 

WriteLine() metodu ile değişken değerlerini konsol penceresinde görüntüleyebiliriz.


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş