2418

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

C# Diziler ve Dizi Metodları

.Net Core Array And Array MethodsDiziler (Arrays)

Diziler, farklı değerler için ayrı değişkenler atamak yerine birden çok değeri aynı değişken türünde depolamak için kullanılır. Dizi belirtmek için değişken türünü köşeli pantezlerle tanımlarız.

String ifadeler de dizi belirtir.

Aynı Tür Değişkenleri Tanımlama

Bir değişken ile aynı tür verileri tek bir dizide saklayabiliriz.

string ad ="Ahmet";
string ad1 = "Mehmet";

ifadeleri gruplamak için yapmamız gereken string değişkenin sonuna köşeli parantez kullanarak farklı bir değişken tanımlayıp "new" aracılığıyla string değişkenin de kullanılıcak eleman sayısı yazılır.

string[] isimler = new string[5];

isimler[0] = "Ahmet";
isimler[1] = "Çınar";
isimler[2] = "Ada";
isimler[3] = "Yiğit";
isimler[4] = "Sena";

Console.WriteLine(isimler[2]); ile uygulamayı çalıştırdığımızda "Ada" bilgisi gelir.

şeklinde gruplayabiliriz.

Farklı Tür Değişkenleri Tanımlama

Bir değişken ile farklı tür verileri tek bir dizide saklayabiliriz.

int[] numaralar = new int[5];

numaralar[0] =101;
numaralar[1] =102;
numaralar[2] =103;
numaralar[3] =104;
numaralar[4] =105;

Console.WriteLine($ "öğrenci adı: {isimler[0]} ve numara: {numaralar[0]}");
Console.WriteLine($ "öğrenci adı: {isimler[1]} ve numara: {numaralar[1]}");
Console.WriteLine($ "öğrenci adı: {isimler[2]} ve numara: {numaralar[2]}");
Console.WriteLine($ "öğrenci adı: {isimler[3]} ve numara: {numaralar[3]}");
Console.WriteLine($ "öğrenci adı: {isimler[4]} ve numara: {numaralar[4]}");

uygulamayı çalıştırıdığımız da bütün öğrenci bilgileri isim ve numara şeklinde karşımıza gelir.

<p><img alt="" src="https://sadikturan.com/img/diziler.jpg" class="img-fluid"/></p>

Dizileri daha kolay biçimde de tanımlayabiliriz. Yukarıda ki örnekte olduğu gibi tek tek değer atamak yerine elemanları süslü parantez içinde herhangi bir sayı belirtmeden yazabiliriz. Ve aynı sonucu alırız.

string[] isimler = {"Ahmet", "Çınar", "Ada", "Yiğit", "Sena"};

int[] numaralar = {101,102,103,104,105};

 

Array Methods

 5 elemanlı isimler dizisini ele alalım.

string [] isimler = {"Ahmet", "Çınar", "Ada", "Yiğit", "Sena"};

=> "SetValue( )"  ile atamak istediğiniz değeri parantez içine yazıp örneğin 0. index'e atamak istediğimizde

isimler.SetValue("Ali",0);

şeklinde yazıp uygulamayı çalıştırdığımız da karşımıza "Ahmet" bilgisi yerine "Ali" bilgisi çıkar.

 

=> Dizi içerisinde bir elemanın index numarasını bulmak istiyorsak "Array.IndexOf( )" ile yapmamız gereken parantez içine aramak istediğiniz değeri verebiliriz.

Console.WriteLine [Array.IndexOf(isimler,"Çınar"));

Uygulamayı çalıştırdığımız da karşımıza kaçıncı sırada olduğunu belirtir.

 

=>Dizi içerisinde kaç eleman olduğunu öğrenmek istediğimizde "Length" özelliği ile aratırsak 

Console.WritwLine (isimler.Length);

"5" bilgisi karşımıza çıkar.

 

=>"Array.Sort(isimler)"  metodu ise diziyi alfabetik sıraya göre dizer.

Console.WriteLine (isimler.GetValue(0);

Örneğin; isimler dizisinin 0. index'ini ekrana yazdırırsak karşımıza "Ahmet" bilgisi yerine "Ada" bilgisi karşımıza gelir.

 

=>"Array.Reverse( )" ile alfabetik olarak sıralanmış diziyi ters çevirir.

"Ada" bilgisi başta olması gerekirken "Reverse" metoduyla "Yiğit" bilgisiyle başlar.

 

=>Dizi içerisinden eleman silmek için "Array.Clear( )" metodunu kullanabilirsiz.

Örneğin; Array.Clear(isimler,0,2); yazıp uygulamayı çalıştırdığımız da isimler dizisinin 0. indexinden itibaren 2 eleman sileriz.

 

=> "Foreach Döngüsü" bir dizide ki ögeler arasında döngü yapmak için kullanılır.

foreach ( değişken adı in dizi adı)

"foreach" dizi içerisinde ki biilgileri alt alta sıralar.


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş