2418

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

C# Diziler

.Net Core ArrayDiziler (Arrays)

Diziler, farklı değerler için ayrı değişkenler atamak yerine birden çok değeri aynı değişken türünde depolamak için kullanılır. Dizi belirtmek için değişken türünü köşeli pantezlerle tanımlarız.

String ifadeler de dizi belirtir.

Aynı Tür Değişkenleri Tanımlama

Bir değişken ile aynı tür verileri tek bir dizide saklayabiliriz.

string ad ="Ahmet";
string ad1 = "Mehmet";

ifadeleri gruplamak için yapmamız gereken string değişkenin sonuna köşeli parantez kullanarak farklı bir değişken tanımlayıp "new" aracılığıyla string değişkenin de kullanılıcak eleman sayısı yazılır.

string[] isimler = new string[5];

isimler[0] = "Ahmet";
isimler[1] = "Çınar";
isimler[2] = "Ada";
isimler[3] = "Yiğit";
isimler[4] = "Sena";

Console.WriteLine(isimler[2]); ile uygulamayı çalıştırdığımızda "Ada" bilgisi gelir.

şeklinde gruplayabiliriz.

Farklı Tür Değişkenleri Tanımlama

Bir değişken ile farklı tür verileri tek bir dizide saklayabiliriz.

int[] numaralar = new int[5];

numaralar[0] =101;
numaralar[1] =102;
numaralar[2] =103;
numaralar[3] =104;
numaralar[4] =105;

Console.WriteLine($ "öğrenci adı: {isimler[0]} ve numara: {numaralar[0]}");
Console.WriteLine($ "öğrenci adı: {isimler[1]} ve numara: {numaralar[1]}");
Console.WriteLine($ "öğrenci adı: {isimler[2]} ve numara: {numaralar[2]}");
Console.WriteLine($ "öğrenci adı: {isimler[3]} ve numara: {numaralar[3]}");
Console.WriteLine($ "öğrenci adı: {isimler[4]} ve numara: {numaralar[4]}");

uygulamayı çalıştırıdığımız da bütün öğrenci bilgileri isim ve numara şeklinde karşımıza gelir.

<p><img alt="" src="https://sadikturan.com/img/diziler.jpg" class="img-fluid"/></p>

Dizileri daha kolay biçimde de tanımlayabiliriz. Yukarıda ki örnekte olduğu gibi tek tek değer atamak yerine elemanları süslü parantez içinde herhangi bir sayı belirtmeden yazabiliriz. Ve aynı sonucu alırız.

string[] isimler = {"Ahmet", "Çınar", "Ada", "Yiğit", "Sena"};

int[] numaralar = {101,102,103,104,105};

Kurs Sayfasına Git  
Paylaş