2430

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

C# Koşul ifadeleri

.Net Core Koşul İfadeleriIf Koşulu

if bloğu matematikteki mantık koşullarını destekler. Karşılaştırma operatörlerini kullanarak tanımladığımız değişkenleri koşullara uygun olup olmadığını if bloğu ile kontrol ederiz. İf bloğu koşullara uygun durumda yani doğru ise kod bloğunu ekrana yazdırır. Koşul yanlış ise uygulama çalışır fakat kod bloğunu göremeyiz. If bloğu içerisine başka if blokları da kullanabiliriz. Herhangi bir kullanım sınırı yoktur.

 

Else Koşulu

Matematiksel olarak mantık koşulları yanlış ise kod bloğunu belirtmek için else koşulu kullanılır. İf bloğu "false" ise else bloğu devreye girer. Ancak bu kod bloğunu yazmak zorunlu değildir yazılmazsa da program yine çalışır.

 

Else If Koşulu

Else if komutları if bloğuyla aynı mantıkla çalışır. Else if komutlarında ilk koşul doğru değilse yeni bir koşul oluşturmak için else if ifadesi kullanılır. 

 

Switch Koşulu

Yürütülecek birden fazla kod bloklarından yalnızca birini seçmek için kullanılan koşuldur. Switch koşulu bir kez değerlendirilir. Her durumun değerleri birbiriyle karşılaştırılır ve bir eşleşme olursa kod bloğu çalıştırılır.


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş