2415

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

C# Veri Tipi Dönüşümü

.Net Core Veri Tipi DönüşümüVeri Tipi Dönüşümü

Değişkene atadığımız değerin bellekte nerede saklanacağı bellidir. Değişkene farklı bir türde değişken atanması durumunda karşımıza hatalı sonuçlar çıkar. Bu gibi durumlarda tanımladığımız değişkenin farklı bir türe dönüşmesi gerekebilir. Tür dönüşümleri implicit (bilinçsiz) ve explicit (bilinçli) olmak üzere ikiye ayırırız.

Bilinçsiz (Impicit) Tür Dönüşümleri:

Matematiksel olarak düşük kapasiteli bir değerin yüksek kapasiteli bir değişkene atanmasına Bilinçsiz (Impicit) beri tipi dönüşümü denir. Bu tip dönüşümünde veri kaybı olmaz.

short x= 120;
int y;
y= x;

Örnekte olduğu gibi değerler atadığımızda sorunsuz çalışır.

Bilinçli (Explicit) Tür Dönüşümleri:

Bilinçli tür dönüşümü ise yüksek kapasiteli bir değişkenin düşük kapasiteli bir değere atanmasıdır. Veri kaybı olduğu için programı çalıştırınca hata verir.

int x= 15;
byte y;
y=x;

örnekte olduğu gibi değerler atadığımızda aşağıdaki resimde olduğu gibi hata alırız.

<p><img alt="" src="https://sadikturan.com/img/tur-donusumu-2.jpg" class="img-fluid"/></p>

 


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş