2421

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

Operatör ve Aritmetik Operatörler

.Net Core OperatörlerOperatör

Operatörler, değişkenler üzerinde işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. Operatörler programlama dillerinde tek başına bir anlamı olmayan, matematiksel ya da mantıksal işlemleri yapmamızı sağlayan karakterlerdir.Farklı işlemler için kullanabileceğimiz farklı operatörler vardır.

Operatörler 4 gruba ayrılır.

Aritmetik Operatörler (Arithmetic Operators)

Matametiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.(+,-,*,/,--,++,%)

"+" operatörü : İki değeri birleştirir.

int a = 30;
int b = 20;
Console.WriteLine(a+b);

Bu durumda işlemin sonucu "50" olarak karşımıza çıkar.

"-" operatörü : Bir değeri diğerinden çıkarır.

int a= 30;
int b= 20;
Console.WriteLine(a-b);

sonuç "10" olur.

" * " operatörü: Verilen iki değeri çarpar.

int a= 3;
int b= 2;
Console.WriteLine(a*b);

sonuç "6" olur.

" / " operatörü: Birinci işleneni ikinci işlenene böler.

int a= 100;
int b= 2;
Console.WriteLine(a/b);

sonuç "50" olur.

" % "  operatörü: Bölme işleminin kalanını verir.

int a= 13;
int b= 5;
Console.WriteLine(a%b);

sonuç "3" olur.

" ++ " operatörü: Değişkenin değerini 1 artırır.

int a= 7;
a++;
Console.WriteLine(a);

sonuç "8" olur.

" -- " operatörü: Değişkenin değerini 1 azaltır.

int a= 9;
a--;
ConsoleWriteLine(a);

sonuç "8" olur.


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş