2416

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

C# String ve String Metotları

.Net Core String And String MethodsString

Stringler yazı metni depolamak için kullanılır. Bir değişken belirleyip ve ona değer atandıktan sonra string ifadesi oluşturabilirz. String ifade oluşturmanın farklı yöntemleri de vardır.

=> "+" ile aşağıda ki verilen değişkenleri string bir ifade de  birleştirebiliriz.

string name= "Sadık";
string surname = "Turan";
int age = 36;

string str = "My name is"+ name+ "  "+ surname+ "and I'm " +age+ " years old.";

Ayrıca Console.Writeline(str); aracılığıyla oluşturduğumuz string bilgiyi çalıştırırsak karakter bilgileri karşımıza çıkar.

 

=> "string.format" ile string ifadesi oluşturmak 

string str = string.Format("My name is {0} {1}and I'm {2} years old.",name, surname, age);

Örneğin; yukarıda da belirtildiği gibi değişkenlerin yerine süslü pantezler kullanarak virgülden sonra istediğiniz kadar parametre belirtebilirsiniz. 

 

=> "$" ifadesiyle string ifadesi oluşturmak

string str =$"My name is {name} {surname} and I'm {age} years old.";

 

String Methods

String bir ifade üzerinde kullanabilecek olduğumuz bazı hazır metotlar vardır.String değişen tanımlayalım. Ve bütün metotları bir değişken de gösterelim.

string msg =Hello There. My name is Sadık Turan.;

=>"Console.Writeline(msg.Lenght)" tanımladığımız string değişkenin de kaç karakter olduğunu gösterir.

35

=>"Console.Writeline(msg.ToLower())" bütün karakterler küçük harfe çevirebiliriz.

hello there. my name is sadık turan.

=>"Console.Writeline(msg.ToUpper())" bütün karakterleri büyük harfe çevirir.

HELLO THERE. MY NAME İS SADIK TURAN.

=>"Console.Writeline(msg)" yazıp uygulamayı çalıştırırsak aşağıdaki biçimde karşımıza çıkar.

string msg = Hello there. My name is Sadık Turan. ;

 "Console.Writeline(msg.trim())" ifadesini kullandığımızda ise değişkenin sağında ve solunda bulunan boşluk karakterlerini siler.

Hello There. My name is Sadık Turan.

=>"Console.Writeline(msg.StartsWith(Hello))" ise verdiğimiz değişken "Hello" ile başlıyorsa "true" bilgisini verir.

"Console.Writeline(msg.EndsWith(Hello))" değişken "hello" ile bitmediği için "false" bilgisini verir.

 

=>"Console.Writeline(msg.Contains(there))" atadığımız değişken de "there" ifadesi yer alıyorsa "true" bilgisini verir.

"Console.Writeline(msg.Contains(here))" yazıp uygulamayı çalıştırdığımızda değişken de "here" ifadesi olmadığı için "false" bilgisi verir.

 

=>"Console.Writeline(msg.IndexOf(name))" ise string değişkeninde tanımladığımız ifadelerde "name" ifadesinin baştan başlayarak kaçıncı index numarasında yer aldığını gösterir.

16

=>"Console.Writeline(msg.Substring(5))"  beşinci indexten itibaren olan bilgiyi getirir.(boşluk karakteride dahil olmak üzere bilgiyi getirir.)

There. My name is Sadık Turan.

=>"Console.Writeline(msg.Replace(" ", "-"))"  boşluk karakterlerini "-" ile değiştirmek için kullanılır.

Hello-There. My-name-is-Sadık-Turan.


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş